Tilbake til kurs

"Møte med mennesker" - Sentralt kurs

Sted: Scandic Asker

03.06.2024-04.06.2024 | 30 plasser, 15 påmeldt

 

Hvorfor skal ansatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hva er det som avgjør hvordan folk opplever møtet med deg som tilsatt og din arbeidsplass? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Hva gjør vi når brukerne kommer med klager og kritikk?

Dette er noen av temaene som blir tatt opp når driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen arrangerer kurset «Møte med mennesker» i Asker 3.-4.juni 2024. «Møte med mennesker» et tverrfaglig kursopplegg, hvor deltakernes egne erfaringer er utgangspunktet. Målet med kurset er at det skal gjøre deltakerne tryggere i situasjoner som kan være vanskelige.

Kurset er godkjent som Kirketjenerskolen 6 og Gravplasskolen 3. Alle deltakere får kursbevis ved fullført kurs. Kurset er subsidiert av OU-midlene, slik at det skal være lav økonomisk terskel for å delta.

 

Målgruppe:

Kursets primære målgruppe er kirketjenere og gravplassarbeidere, men det er også åpent for andre kirkelig ansatte (eksempelvis klokkere, kontortilsatte, kirkeverger).

Dersom kurset blir fulltegnet, har kirketjenere og gravplassarbeidere innen KAs OU-område fortrinnsrett.

 

Tema

Temaene som tas opp er knyttet til utfordringer målgruppen blir stilt ovenfor i møte med mennesker i forskjellige livssituasjoner:
1. Krisereaksjoner, sorg og riter
2. Likebehandling og service
3. Kommunikasjon, offentlighet og åpenhet
4. Klager og kritikk
5. Samarbeid, kollegastøtte og debrifing

 

Program

Mandag 3. juni

09.30: Krise- og sorgreaksjoner, møte med sørgende. Ritualer, hva og hvorfor?

11.30: Lunsj

12.30: Likebehandling i praksis

15.15 Kommunikasjon, offentlig og åpenhet

17.15: Slutt for dagen

18.00: Middag

 

Tirsdag 4.juni

9.00: Klager og kritikk

11.30: Lunsj

12.30: Kollegastøtte og debrifing

15.00: Slutt for dagen

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

 

Kursholder:

Rådgiver Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet

 

Tid:

Kurset varer fra mandag 3.juni til tirsdag 4.juni 2024.
Det er oppstart 3.juni kl. 09.30 og kurset avslutter 4.juni kl. 15.00.

 

Sted:

Scandic Asker, Askerveien 61, Asker.
Hotellets hjemmesider med kart og mer informasjon finner du her.

 

Pris:

Deltakeravgiften for ansatte innen KAs OU-område er kr. 3500,-
For andre deltakere er deltakeravgiften kr. 7000,-

Deltakeravgiften inkluderer todagers kurs m/ lunsj, samt middag og overnatting 3.juni.

Vennligst hak av for om du ønsker middag og overnatting når du melder deg på.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-
Ved avmelding siste 5 dager før kursstart, faktureres kurset i sin helhet.


Påmeldingsfrist: Fredag 3.mai 2024

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.