Tilbake til kurs

Innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

14.09.2023-15.09.2023 | 31 plasser, 31 pƄmeldt

 

Er du kontoransatt og (litt) ny i jobben?
I september arrangeres innføringskurs for ansatte innen kontor og administrasjon!

Målet med innføringskurset er å gi en introduksjon til Den norske kirke som organisasjon og arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet. Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre i lignende arbeidssituasjon, men også bygge opp under en kirkelig yrkesidentitet.

 

Hovedtema:

1. Kirken som trossamfunn og folkekirke
2. Kirken som organisasjon og arbeidsplass
3. Yrkesidentitet og rolleavklaring, krysspress og forventninger
4. Arbeidsmiljø, HMS og verneombudets mandat og funksjon
5. Medbestemmelse og tillitsvalgtordningen
6. Frivillighets-spagaten
7. Møte med mennesker

 

Introduksjonskurs for ansatte i Dnk:
En del av kursopplegget er at alle deltakere i forkant gjennomfører Introduksjonskurs for ansatte i Dnk. Dette er et gratis e-læringskurs som du finner mer informasjon om her.

 

Målgruppe: Ansatte innenfor kontor og administrasjon innen OU1-sektoren

Tid: 14.-15.september 2023.
Kurset har oppstart torsdag 14.september kl. 9.00 og avsluttes fredag 14.september kl. 15.00.

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.

Pris: 
Deltakeravgiften er kr. 2000,- for ansatte som er omfattet av OU1-ordningen.
For andre er deltakeravgiften kr. 3000,-

Deltakeravgiften inkluderer todagerskurs inkl. lunsj, samt middag og overnatting 14.september.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-
Ved avmelding siste 5 dager før kursstart, faktureres kurset i sin helhet.

Kurset subsidieres av OU-midler.

 

Fagdag om kommunikasjonsarbeid:
Vi anbefaler å kombinere kurset med Fagdag om kommunikasjonsarbeid som holdes 13.september på samme sted.

Dersom man deltar på begge kurs, er deltakeravgiften totalt kr. 3000,- (OU1)/kr. 4500,- (andre). Deltakeravgifter inkl. tre dager med kurs inkl. lunsj, samt middag og overnatting 13. og 14. september.

Mer informasjon og påmelding til Fagdag om kommunikasjonsarbeid finner du her. Merk at man må fylle inn påmeldingsskjema for hvert enkelt kurs om man skal delta alle tre dager. Deltakeravgiften blir korrigert manuelt før fakturering.

 

Mer informasjon?
Om du ønsker mer informasjon om kurset, kan du ta kontakt med Eldbjørg Leinebø Ekre på e-post (eldbjorg.ekre@ka.no)

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11.august 2023

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. 
Dersom du ønsker å melde deg på kurset, kan du ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.