Tilbake til kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2019-20

14.10.2019-18.03.2020 | 17 plasser, 9 påmeldt


Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

 

 «Som fersk kirkeverge var det sjokkartet å oppdage hvilket spenn i kompetanse som krevdes i jobben. På KAs kirkevergekurs fikk jeg grunnleggende kunnskap på felt som økonomi, ledelse og IKT, og jeg fikk oversikt over hvordan kirken er organisert og styres. I tillegg var det hyggelig å treffe andre kirkeverger og kjenne på vi-følelsen som et avbrekk i en ellers travel arbeidshverdag. Kurset har gitt meg en trygghet på at jeg ikke trenger å kunne alt, fordi jeg nå har et godt nettverk av kolleger og fordi jeg vet at jeg har en organisasjon som KA i ryggen.»
-       Hilde Furuseth Johansen, kirkeverge i Gildeskål og kursdeltaker i 2017

 

Kurset går over seks dager og er fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten og en på våren. Førstkommende samling er 14.-16. oktober 2019. Dato for vårsamlingen er 16.-18.mars 2020.

 

Målgruppe: Kirkeverger og daglige ledere i menighet.

 

Program høstsamling 2019

Mandag 14. oktober

09.30-10.00         Ankomst, registrering og rundstykker
10.00-10.15        Velkommen og presentasjon v/ adm. dir. Marit Halvorsen Hougsnæs
10.15-13.00        Kirke, struktur og styringssystemer v/ adm. dir. Marit Halvorsen Hougsnæs
                            - Kirkelig organisering, ansvarsforhold, kirkepolitikk, KAs rolle mm.
13.00-14.00       Lunsj
14.00-17.00       Ledelse, roller og selvforståelse v/seniorrådgiver Linn Maria Kierulf

19.00                   Middag og sosialt
 

Tirsdag 15. oktober

08.30-10.30        Ledelse og arbeidsmiljø v/seniorrådgiver Linn Maria Kierulf
10.30-10.45       Pause
10.45-12.30       Arbeidsmiljø og HMS v/spesialrådgiver/advokat Mona C. Sjødal  
12.30-13.30       Lunsj
13.30-17.00       Arbeidsrett og tariff v/ direktør/advokat Ingrid B. Tenfjord

 19.00                Middag og sosialt

 
Onsdag 16. oktober

09.00-12.30       Arbeidsrett og tariff forts. v/direktør/advokat Ingrid B. Tenfjord
12.30-13.30       Lunsj
13.30-15.30       Saksbehandling v/forhandlingsleder/advokatfullmektig Marianne Liaklev

Med forbehold om endringer.

 

Program/tema for vårsamling 2020

Hovedtemaene for vårsamlingen er kirkebygg- og gravplassforvaltning, budsjett- og økonomiarbeid, andre aktuelle tema innen jus, forvaltning og IKT.

Program for samlingen kommer. Det er oppstart 16.mars kl. 10.00. Kurset avslutter 18.mars kl. 15.30.

 

Sted:

Høstsamling 14.-16.oktober 2019: Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, Krokkleiva.

Her finner du Sundvolden Hotels hjemmesider, med veibeskrivelse og praktisk informasjon om kollektivtransport mm.

 

Vårsamling 16.-18. mars 2020: Sanner hotell, Granavollen 3-5, Gran.

Her finner du Sanner hotells hjemmesider, med kart, veibeskrivelse og praktisk informasjon om kollektivtransport mm.

 

Pris:

Prisen for oppstart høsten 2019 er totalt kr. 12 500,- (inkl. overnatting og middag) / kr. 8280,- (eksl. overnatting og middag).

Prisen er fordelt på følgende:

 

Deltakeravgift kr. 4500,-

Opphold kommer i tillegg.

Opphold høstsamling 14.-16.oktober 2019: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 3900,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1920-, (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 495,- pr. kveld)

Opphold vårsamling 16.-18.mars 2019: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4100,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 1860,- (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 450,- pr. kveld).

 

Alle priser er eks. mva.

 

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Faktura: 

Vi fordeler betalingen på de to samlingene. Deltakeravgiften og opphold for første samlingen man deltar på, faktureres etter denne samlingen. For den andre samlingen man deltar på faktureres kun opphold, og fakturaen kommer etter den andre samlingen. Det gis ingen reduksjon i prisen ved uteblivelse fra en eller flere kursdager.

 

Anbefalt litteratur:

Lovsamling for Den norske kirke.
Lovsamlingen er et godt verktøy i det daglige arbeidet, og vi anbefaler at alle har denne med på begge samlingene. Denne finnes tilgjengelig på nett her.

 

Kursbevis:

Deltakere mottar kursbevis ved fullført kurs. For å få kursbevis må man delta alle seks kursdager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 13. september 2019

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet.

Personvern: les mer på vår personvernerklæring.