Tilbake til kurs

Arbeidstid og arbeidsplanlegging

Sted: Scandic Byparken

20.03.2019-20.03.2019 | 40 plasser, 41 påmeldt

Kursinnhold og målsetting

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til kurs om arbeidstid og arbeidsplanlegging.

Målsettingen for kurset er å styrke kompetansen og samhandlingen mellom de lokale parter. 

Kursdagen vil ta for seg regler, metode og praktiske/konkrete sider ved arbeidsplanlegging.

En forutsetning for påmelding er at arbeidsgiver og tillitsvalgte/arbeidstaker melder seg på sammen.

Vi forutsetter at dere gjør noen forberedelser før kurset. Det blir sendt ut materiell og oppgaver på e-post som dere må arbeide med sammen. I tillegg ønsker vi gjerne at dere sender inn spørsmål som angår dere i forkant av kurset på epost til: silje.hjeldsbakken@ka.no

Tema:

* Arbeidstidsbestemmelser

* Godtgjøringer

* Hvordan sette opp en arbeidsplan?

* Roller og ansvar

Det tas forbehold om endringer i kursinnholdet.
Det blir sendt ut program til de påmeldte senere.

 

Tid og sted:

20.mars 2019 kl 9.30 - 15.30. Scandic Byparken, Christies gate 5-7, Bergen


Pris:

kr. 500,- eks. MVA.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-

OU dekker ikke reise og eventuell overnatting.


Påmeldingsfrist: 14. februar 2019

Personvern: les mer på vår personvernerklæring