Tilbake til kurs

En verdig gravferd for alle

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

17.11.2021-17.11.2021 | 65 plasser, 63 pƄmeldt

Kurset er fulltegnet pr. 07.09.2021

Ta kontakt med kurskoordinator sunniva opsahl om du ønsker å stå på venteliste. 

Onsdag 17.november arrangeres kurset «En verdig gravferd for alle» i Drammen!

De tilsatte i gravferdssektoren møter et stort mangfold når det gjelder ønsker og forventninger hos de pårørende og publikum forøvrig. I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker?

Kurset er godkjent som modul B av Gravplasskolen 2.

Tema som vil bli berørt:

  • Kort om bakgrunnen for gravferdslovens faneparagraf
  • Konkrete eksempler på paragrafer som berører praksis knyttet til kulturelt og religiøst mangfold
  • Gravferdsforvaltningen som en del av et offentlig velferdstilbud
  • Gravplasstilsattes rolle i møte med etterlatte, publikum og sektorens samarbeidspartnere
  • Hva må vi kunne om ulike religioner/livssyn?
  • Kort om de mest aktuelle tros- og livssynssamfunnenes gravferdsskikker

Målgruppe:
De som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorietilsatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd.

Tid:
Onsdag 17.november kl. 10.00-16.00.

Sted:
Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart.

Pris:
Deltakeravgiften for ansatte innen KAs OU-område er kr. 950,-
For andre deltakere er deltakeravgiften kr. 1 950,-

Prisen inkluderer dagskurs med lunsj.
Eventuell overnatting 16.november kommer i tillegg (kr. 1090,-) og kan bestilles ved påmelding.
Dersom du deltar på "Fagdager for kirketjenere" 15.-16.november, er overnatting 16. november inkl. i deltakeravgiften. Prisen blir justert før fakturering.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

Alle priser er eks. mva.
Kurset er subsidiert av OU-midlene.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 15.oktober 2021

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

Arrangøren planlegger for gjennomføring av kurset, men tar forbehold om smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.