Tilbake til kurs

Nettkurs: Lokalt strategiarbeid

06.05.2021-06.05.2021 | 1000 plasser, 29 påmeldt

Rådsstrukturen er kirkens demokrati og strategiske muskel. For å utvikle kirken, er det avgjørende at rådene jobber med strategi og strategisk samfunnsdialog. Gjennom strategisk arbeid skal rådene sikre at kirken utvikler seg i den retningen kirkens demokratiske organer ønsker og får de økonomiske rammene som trengs.

Formålet med dette kurset er bistå fellesråd og bispedømmeråd med å utvikle egne mål og strategier, enten disse gjelder rollen som arbeidsgiver, rekruttering av kirkelige medarbeidere, lokalkirkens klimaprofil, øke antallet døpte og konfirmanter, nye diakonale satsinger, vedlikehold av kirkebygg eller annet. Vi vil også dele noen maler og ressurser som kan være nyttige på dette området.   

Noen av temaene på kurset:  

  • Hvordan lede en lokal strategiprosess?
  • Hvordan skaffer vi oss nødvendig innsikt og analyse?
  • Forankring av strategien
  • Fra ord til handling: å få en strategi til å leve

 

Dato og tid: Torsdag 6. mai 2021 kl. 12.30 – 14.00

Varighet: 1,5 timer 

Målgruppe: Medlemmer av fellesråd og bispedømmeråd

Kursholder: Marit Brandt Lågøyr, direktør for strategi og samfunnskontakt i KA

 

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 5.mai kl. 12.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). 

Nettkurset foregår på Teams og det vil ikke bli gjort opptak.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.