Tilbake til kurs

Barne- og ungdomskorledelseskurs

Sted: Stavanger domkirke

26.10.2023-12.01.2024 | 20 plasser, 5 påmeldt

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) i KA-sektoren inviterer til kurs i barne- og ungdomskorledelse!
Kurset består av to samlinger, hvor den første samlingen gjennomføres digitalt 26.-27.oktober 2023, og andre samling gjennomføres fysisk i Stavanger 11.- 12. januar 2024.

 

Kursinnhold:

  • Ulike innstuderingsmetoder som passer for barn
  • Hva som kjennetegner barnestemmen, og hvordan man best tilrettelegger for en sunn stemmeutvikling
  • Oppvarming i barnekoret, praksis og teori
  • Repertoar: rammesanger, høstsanger, julesanger, sanger som passer i gudstjenesten

 

Målgruppe:
Deltagerne må være ansatt i Den norske kirke (kirkelig fellesråd), primært med musikalsk ansvar og ha musikkfaglig utdannelse (kirkemusiker, kantor, menighetsmusiker/pedagog, kordirigent, musikklærer o.l.). Personer uten formell kompetanse innen musikk, men med lang praksis fra barne- og eller ungdomskor, kan også delta på kurset.

 

Tid og sted:

Samling 1:
Samlingen holdes torsdag 26.oktober – fredag 27. oktober 2023.
Samlingen gjennomføres digitalt (Zoom) og tidsrammen begge dager er kl. 12.00 - 15.00.

Samling 2:
Samlingen holdes torsdag 11.januar – fredag 12.januar 2024.
Tidsrammen 11.januar er kl. 11.30 – 18.00.
Tidsrammen 12.januar er kl. 9.00 – 15.00.

Denne samlingen holdes i Stavanger domkirke og St. Petri menighetshus.

Stavanger domkirke har adresse Haakon VIIs gate 2, Stavanger.
Her finner du kart til domkirken.

St. Petri menighetshus har adresse Rektor Steens gt. 7, Stavanger.
Her finner du kart til menighetshuset.

 

Kursholder: Randi Clausen Aarflot
Aarflot er utdannet sangpedagog fra Barratt Due musikkinstitutt og hun har en videreutdanning i barnekorledelse fra Børnekorakademiet i København. Hun har fordypet seg i barnestemmens utvikling og det metodiske arbeidet med barnekor.

Aarflot er nå ansatt ved Norges musikkhøgskole som studieleder for videreutdanningen i barnekorledelse, i tillegg til at hun arbeider som korleder for tre barne- og ungdomskor. Hun har også en stilling som vokalpedagogisk konsulent i Ung kirkesang, og hun er en mye brukt kursholder. Sammen med Åshild Kyvik Bauge har hun gitt ut boka «Sangteknikk i barne- og ungdomskoret». Høsten 2022 ga hun ut boka «Barnekor med poesi og bevegelse» sammen med Pia Boysen og Margrete Enevold.

Øvingskor: Korskolen i Domkirken og St. Petri menighet deltar under kurset som øvingskor

Repetitør: Kantor Tore Bols

Lokalt vertskap: Ragnhild Halle fra Stavanger bispedømmekontor og regionskonsulent fra Ung Kirkesang

Pris:

Deltakeravgift for begge samlinger pr. person er kr. 2500,-  eks. mva.

Deltakeravgiften dekker begge kurssamlingene. På den fysiske samlingen i november er det inkludert lunsj og pausebespisning begge dager, samt middag 11. januar.

Overnatting og reise må bestilles og dekkes individuelt.

Kurset er initiert og finansiert av FUM (OU-midler). Det er ikke mulig å søke FUM eller andre fagutvalg om stipend eller tilskudd til dette kurset.

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

  

Spørsmål?

Spørsmål knyttet til kurset kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre.

E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

Telefon: 416 10 918

Du finner også mer informasjon om kurset (inkl.program) på OUs nettsider her.

 

Påmeldingsfrist: Søndag 1.oktober 2023

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.
Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.