Tilbake til kurs

Kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad (Oslo)

Sted: Kirkens hus

07.09.2020-08.09.2020 | 20 plasser, 5 påmeldt

Menighetsbladet er folkekirkens viktigste talerstol.
Det gjelder å bruke den godt. I september inviterer KA til kurs for redaktører og medarbeidere i menighetsblad!

Mer enn 100 redaktører og medarbeidere i norske menighetsblader, både ansatte og frivillige, deltok på kurs hos KA i 2019. Dette er noen av tilbakemeldingene:

«Veldig bra kurs! Ein blir gjort oppmerksom på små, viktige ting som kan gjere bladet enda bedre.»

«Et proft kurs for alle menighetsbladredaktører. Et must også for den erfarne!»

«Tydelig og direkte fremføring. Direkte og uinnpakket foredragsholder. Klare svar med gode eksempler som tydeliggjør budskapet.»

«Vi fikk hjelp til å se på det vi gjør med profesjonelle øyne, tenke igjennom hva vi vil med bladet, vurdere hva funker og hva funker ikke. Vi fikk innblikk i lover og regler. Vi fikk rikelig tid til erfaringsutveksling med andre redaktører av menighetsblad rundt om i landet. Jeg dro hjem med økt selvtillit på redaktørrollen, økt forståelse for viktig det er å lage et godt produkt, og massevis av gode ideer.»

 

Kurset tar for seg målgruppetenkning, sjangerbruk, bildebruk, intervju- og skriveteknikk, personvernspørsmål og mye mer. Målet er at deltakerne skal reise hjem med økt bevissthet rundt mulighetene som ligger i redaktørrollen, med nyttige verktøy knyttet til planlegging og disposisjon og med ny inspirasjon til å fylle menighetsbladet med godt innhold.

Menighetsbladet leses av flere enn du tror: Av dem som mottar et menighetsblad, sier 80 prosent at de leser det. Av disse igjen er 80 prosent folk som sjelden eller aldri går i kirken. 54 prosent av leserne oppgir å ha «lite» eller «intet» eierskap til den kristne tro (Magnhild Landrø: «Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet?», 2013). Med fulldistribusjon i soknet når du både medlemmer og ikke-medlemmer på en måte som du aldri vil være i nærheten av med sosiale medier eller fra prekestolen i kirken. Den muligheten må tas på alvor.

 

Målgruppe: 
Kurset passer for alle som har ansvar for menighetsblad eller er med og lager det, både ansatte og frivillige.

 

Tema på kurset:

* Målgruppe og profil: Hvem skriver vi for? Hva slags blad ønsker vi å lage? Hvordan vil vi at menigheten skal profileres gjennom bladet?

* Redaktørrollen: Fra ekspedisjonskontor til leder

* Hva er en god sak i menighetsbladet?

* Ut av bobla: Enkle tips for å bli kvitt intern-preget

* Bilder: Hva er bra, hva er dårlig? Hva er lov, hva må du passe på?

* Journalistiske sjangre og skrivetips

* Forsiden: «Salgsplakaten» du ikke må skusle bort

* Planlegging og disposisjon

* Faste spalter – hvilke blir lest, hvilke kan legges ned

 

Tid: 7.- 8. september 2020
Tidsramme mandag 7. september er 09.30-16.00.
Tidsramme tirsdag 8. september er 09.00-15.00.

 

Sted: 
Kurset holdes i Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.
Her finner du kart og veibeskrivelse.

Kurset holdes i møterom «Agder og Bjørgvin».

 

Kursholder: 
Kommunikasjonsdirektør Trygve W. Jordheim (KA). Tidligere frivillig redaktør i menighetsblad i fem år. Reportasjeleder og redaktør i Vårt Land 2010-2017.

 

Pris:
Deltakeravgiften er kr. 2100,- eks. mva.  
Prisen inkluderer todagers kurs med lunsj, kaffe og pausemat.

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-
Ved avmelding siste 5 dager før kursstart, faktureres kurset i sin helhet.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 14. august 2020

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.