Tilbake til kurs

"Møte med mennesker" - Sentralt kurs

Sted: Scandic Helsfyr

13.11.2023-14.11.2023 | 30 plasser, 27 pƄmeldt

 

Hvorfor skal ansatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hva er det som avgjør hvordan folk opplever møtet med deg som tilsatt og din arbeidsplass? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Hva gjør vi når brukerne kommer med klager og kritikk?

Dette er noen av temaene som blir tatt opp når driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen arrangerer kurset «Møte med mennesker» i Oslo 13.-14.november 2023. «Møte med mennesker» et tverrfaglig kursopplegg, hvor deltakernes egne erfaringer er utgangspunktet. Målet med kurset er at det skal gjøre deltakerne tryggere i situasjoner som kan være vanskelige.

Kurset er godkjent som Kirketjenerskolen 3 og Gravplasskolen 3. Alle deltakere får kursbevis ved fullført kurs. Kurset er subsidiert av OU-midlene, slik at det skal være lav økonomisk terskel for å delta.

 

Målgruppe:

Kursets primære målgruppe er kirketjenere og gravplassarbeidere, men det er også åpent for andre kirkelig ansatte (eksempelvis klokkere, kontortilsatte, kirkeverger).

Dersom kurset blir fulltegnet, har kirketjenere og gravplassarbeidere innen KAs OU-område fortrinnsrett.

 

Tema

Temaene som tas opp er knyttet til utfordringer målgruppen blir stilt ovenfor i møte med mennesker i forskjellige livssituasjoner:
1. Krisereaksjoner, sorg og riter
2. Likebehandling og service
3. Kommunikasjon, offentlighet og åpenhet
4. Klager og kritikk
5. Samarbeid, kollegastøtte og debrifing

 

Program

Mandag 13. november

09.30: Krise- og sorgreaksjoner, møte med sørgende. Ritualer, hva og hvorfor?

12.00: Lunsj

12.45: Likebehandling i praksis

15.15 Kommunikasjon, offentlig og åpenhet

17.15: Slutt for dagen

18.00: Middag

 

Tirsdag 14.november

9.00: Klager og kritikk

11.30: Lunsj

12.30: Kollegastøtte og debrifing

15.00: Slutt for dagen

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

 

Kursholder:

Rådgiver Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet

 

Tid:

Kurset varer fra mandag 13.november til tirsdag 14.november 2023.

Det er oppstart 13.november kl. 09.30 og kurset avslutter 14.november kl. 15.00.

 

«En verdig gravferd for alle»

Dagskurset "En verdig gravferd for alle" arrangeres 15.november på samme kurssted som «Møte med mennesker». Informasjon om "En verdig gravferd for alle" finner du her. Dersom du ønsker å delta på både «Møte med mennesker» og «En verdig gravferd for alle», er det viktig at du melder deg på begge arrangementene gjennom de to påmeldingsskjemaene på KAs kurssider. Dersom du deltar på begge kurs, dekkes overnatting 14. november av deltakeravgiften.

 

Sted:

Scandic Helsfyr, Innspurten 7, Oslo.
Hotellets hjemmesider med kart og mer informasjon finner du her.

 

Pris:

Deltakeravgiften for ansatte innen KAs OU-område er kr. 3500,-
For andre deltakere er deltakeravgiften kr. 7000,-

Deltakeravgiften inkluderer todagers kurs m/ lunsj, samt middag og overnatting 13.november.
Dersom du deltar på både «Møte med mennesker» og «En verdig gravferd for alle» (15.november), dekkes overnatting 14. november av deltakeravgiften.

Vennligst hak av for om du ønsker middag og overnatting når du melder deg på.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-
Ved avmelding siste 5 dager før kursstart, faktureres kurset i sin helhet.


Påmeldingsfrist: Fredag 13.oktober 2023

Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt. Dersom du ønsker å delta på kurset, kan du sende en e-post til Anja Høiby-Nikolaisen for ventelisteplass. 

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.