Tilbake til kurs

40-timers kurs for verneombud

Sted: Scandic Helsfyr

18.11.2024-13.12.2024 | 25 plasser, 7 påmeldt

 

I november og desember holdes det nytt 40-timers kurs for verneombud!

Dette kurset dekker kravet i arbeidsmiljøloven om opplæring i HMS på arbeidsplasser i Den norske kirke for verneombud. Her vil vi gå igjennom grunnleggende lovverk og HMS-arbeid. Kurset vil omhandle særlige arbeidsmiljøutfordringer i Den norske kirke, arbeidsmiljøfaktorer, konfliktforståelse, varsling, likestillings- og mangfoldsarbeid, ytringsklima og rolleavklaring.  Kurset vil også omhandle særlige utfordringer knyttet til bygg og gravplass.

 

Målgruppe:
Verneombud i Den norske kirke (både rDnk og fellesråd), medlemmer av AMU og ledere. 

 

Samlinger:
Kurset består av to samlinger (totalt 4 dager) og en hjemmeoppgave som skal utføres mellom samlingene.
Begge samlingene holdes på Scandic Helsfyr i Oslo.

Samling 1
Den første samlingen holdes 18. – 19. november 2024.
Samlingen starter 18.november kl. 10.00 og avslutter 19.november kl. 16.00.

Samling 2
Den andre samlingen holdes 12.- 13.desember 2024.
Samlingen starter 12. desember kl. 10.00 og avslutter 13.desember kl. 16.00.

 

Pris:

Deltakeravgift er kr. 15 000,-
Deltakeravgiften dekker begge samlinger, inkludert lunsj, pauseservering, middag (én kveld på hver samling) og overnatting (én natt på hver samling).
Dersom du ikke ønsker middag og overnatting på samlingene, er prisen kr. 13 500,-

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres avmeldingsgebyr (500,-).
Ved avmelding siste 5 dager før kurs, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 
Det gis ingen reduksjon i deltakeravgiften ved uteblivelse fra én eller flere kursdager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11.oktober 2024
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 


Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.