Tilbake til kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2024-2025

Sted: Scandic Helsfyr

21.10.2024-19.03.2025 | 30 plasser, 25 påmeldt

 

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi. Kurset går over seks dager og er fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten (21.-23.oktober 2024) og en samling på våren (17.-19.mars 2025).

«Kurset var godt bygd opp med flinke forelesere i ulike temaer. I tillegg fikk jeg møte mange andre i samme rolle og kunne utveksle erfaringer over en kopp kaffe eller ved matbordet. Nå er kontaktlisten på telefonen full av navn og nummer til gode hjelpere i både KA og andre kirkekontor rundt om i landet.»
- Vegar Godø Slørdal, kirkeverge i Melhus

 

Målgruppe: Kirkeverger og daglige ledere i menighet.

 

Program/tema for høstsamling 2024:

Høstsamlingen har oppstart mandag 21. oktober kl. 10.00 og avsluttes onsdag 23. oktober kl. 15.00. Hovedtemaene for denne samlingen er:

  • Kirkebyggforvaltning; oppgaver, ansvar, saksbehandling og bruk av Kirkebyggdatabasen i forvaltningen av kirkebyggene
  • Fellesrådet som gravferdsmyndighet; Lov og forskrift, aktuelt, fellesrådets rolle, kirkevergens rolle, etikk og verdighet, tilrettelegging for livssynsmessig mangfold mv.
  • Økonomiarbeid i menighetsråd og kirkelig fellesråd; Plan og budsjettarbeid, regnskap og årsoppgjør mv.
  • Saksbehandling, arkiv og IKT i Den norske kirke
  • Aktuelle kirkejuridiske temaer

 

Program/tema for vårsamling 2025:

Vårsamlingen har oppstart mandag 17. mars kl. 10.00 og avsluttes onsdag 19.mars kl. 15.30. Hovedtemaene for denne samlingen er:

  • Arbeidsrett
  • Ledelse
  • Tariff
  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Kirkens oppbygging, organisering og styringssystemer

 

Sted:

Høstsamlingen holdes på Scandic Helsfyr, Innspurten 7, Oslo.
Her finner du Scandic Helsfyrs hjemmesider med kart, veibeskrivelse mm.

Vårsamlingen holdes på Thon Hotel Arena, Nesgata, Lillestrøm.
Her finner du Thon Hotel Arenas hjemmesider med kart, veibeskrivelse mm.

 

Pris:
Prisen for oppstart i oktober 2024 er totalt kr. 16 190,- (inkl. overnatting og middag) / kr. 11 500,- (eks. overnatting og middag).

 

Prisen er fordelt på følgende:

Deltakeravgift kr. 6400,-

Opphold kommer i tillegg:

Opphold høstsamling 21.-23. oktober 2024: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 4 475,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 2325,- (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 525,- pr. kveld).

Opphold vårsamling 17.- 19.mars 2025: Med overnatting og middag (helpensjon) kr. 5315,- (inkl. 3 kursdager med lunsj, to overnattinger i enkeltrom med frokost og middag) / Uten overnatting kr. 2775,- (inkl. 3 kursdager med lunsj), eventuell middag kommer i tillegg (kr. 625,- pr. kveld).

 

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Faktura: 

Vi fordeler betalingen på de to samlingene. Deltakeravgiften og opphold for første samlingen man deltar på, faktureres i oktober. For den andre samlingen man deltar på faktureres kun opphold, og fakturaen kommer i mars 2025. Det gis ingen reduksjon i prisen ved uteblivelse fra en eller flere kursdager.

 

Anbefalt litteratur:

Lovsamling for Den norske kirke. Denne finnes tilgjengelig på nett her.

 

Kursbevis:

Deltakere mottar kursbevis ved fullført kurs. For å få kursbevis må man delta alle seks kursdager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 20.september 2024

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.