Tilbake til kurs

Gravplavplasspraten: Endringer i gravplassforskriften

08.06.2023-08.06.2023 | 1000 plasser, 113 pƄmeldt

I slutten av april sendte Barne- og familiedepartementet ut Rundskriv om endringar i gravplassforskriften o.a. (namneflytting, teieplikt o.a.). Rundskrivet inneholder blant annet en oppdatering når det gjelder tillatelse til navneflytting: Det er nå tillatt med navneflytting til eksisterende navneplate i navnet minnelund eller urnevegg. Dette krever ikke lenger dispensasjon fra departementet. Dessuten kommer det fram i rundskrivet at Gravplassmyndigheten og krematoriet har ansvar for å sjekke status død i Folkeregisteret. 

Torsdag 8. juni kl. 12.30 er Martin Hill Oppegaard fra Barne- og familiedepartementet gjest hos Carsten Furuseth i Gravplasspraten. Tema er det nye rundskrivet, og det blir mulighet til å stille spørsmål. 

 

Målgruppe: Kirkeverger som har ansvar for gravplassdrift, avdelingsledere for gravplasser, og gravplassansatte.

Programleder: Carsten Furuseth (KA)

Gjester: Martin Hill Oppegård (Bfd)

Dato og tid: Torsdag 8.juni kl. 12.30-13.30

Varighet: 50-60 minutter

Pris: Webinaret er gratis.

Tilgang og opptak:
Tilgang til Gravplasspraten sendes ut per e-post i forkant av webinaret. Gravplasspraten holdes gjennom plattformen Crowdcast og alle deltakere får tilgang til opptak i 30 dager. Crowdcast krever ingen forhåndsinstallert programvare, men du må registrere deg/logge inn. Vi anbefaler visning av webinaret i Google Chrome.

 

Påmeldingsfrist: Torsdag 8.juni 2023 kl. 09.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Helge Mathisen (helge.mathisen@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.