Tilbake til kurs

Nettseminar for kirkebyggforvaltere

11.03.2021-12.03.2021 | 1000 plasser, 77 påmeldt

 

I mange lokalsamfunn er kirkebyggene de byggene folk er stolte av. Kirkebyggene er ofte stedsmarkører som definerer stedet hvor bygget er plassert. Veldig mange av de som bor i Norge har et nært og personlig forhold til ett eller flere kirkebygg – selv om de kanskje nesten aldri går inn i bygget.

Vi som er kirkebyggforvaltere har derfor et stort ansvar – på vegne av kirka og på vegne av samfunnet. Dette må vi ta på alvor. Ved å samarbeide og snakke sammen kan vi hjelpe hverandre til å gjøre en enda bedre jobb, og derfor inviterer Nettverk for kirkebyggforvaltere til digitalt seminar 11.-12.mars!

Seminaret gjennomføres over to halve dager. Dag 1 tar for seg hvilken betydning endringer i kirkelovgivningen har for kirkebyggforvaltningen, mens dag 2 har fokus på klimaendringer og «Er kirkeklokkene sikre?»

 

Dato og tid:
Samling 1: Torsdag 11.mars 2021 kl. 09.00 – 12.00
Samling 2: Fredag 12.mars 2021 kl. 09.00 – 12.00

Målgruppe: Ansatte i kirkelige fellesråd med ansvar for kirkebyggforvaltning

Arrangør: Nettverk for kirkebyggforvaltere/KA

Forelesere: Avdelingsdirektør Øystein Dahle (KA), avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie (KA), seniorrådgiver Terje de Groot (Riksantikvaren), representanter fra Kirkerådet m.fl.

 

Pris: 

Deltakeravgiften for KAs medlemmer er kr. 300,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,-.
Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til seminaret. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres deltakeravgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 10.mars kl. 9.00
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).  

Det sendes ut e-post med praktisk informasjon og tilgang til seminaret når påmeldingsfristen utløper.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.