Tilbake til kurs

KAs lederutviklingsprogram 2024-2025

Sted: Granavolden gjæstgiveri

23.09.2024-08.05.2025 | 19 plasser, 19 påmeldt

 

KA har gjennom mange år arrangert lederutviklingsprogram, og nå starter vi opp et nytt program i september 2024! Se her hva tidligere deltagere synes om kurset.

KAs lederutviklingsprogram skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirkelige og ideelle virksomheter. Programmet har som målsetting at deltagerne skal få kunnskap om sentrale emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, og hvordan denne kunnskapen kan forstås og anvendes innenfor en kirkelig/ideell kontekst.

 

Gjennom lederprogrammet ønsker vi å utvikle

  • evne til å anvende ledelse- og organisasjonsfaget på kirke og ideell virksomhet
  • kunnskap om ulike lederroller og deres ulike legitimitet
  • innsikt i utøvelsen av egen lederrolle
  • kompetanse i å håndtere komplekse mål
  • kompetanse i å forvalte virksomhetens finansielle, menneskelige og kulturelle/åndelige ressurser
  • kompetanse i legitim maktutøvelse og personalledelse (arbeidsgiverrollen)
  • forståelse for sammenhengen mellom ledelse og demokratisk styring
  • kompetanse i kommunikasjon, samhandlings- og endringsprosesser
  • kompetanse i konflikthåndtering og arbeid for et godt arbeidsmiljø


Lederutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i et behovsdrevet kompetansebegrep der kompetanse forstås som evne til å håndtere komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Programmet sikter mot å utvikle denne lederkompetanse både gjennom erfaringsdeling, refleksjon/veiledning og formidling av ledelsesteoretisk kunnskap.


Målgruppe

Lederutviklingsprogrammet er tilrettelagt for ledere med personalansvar blant KAs medlemmer (kirkeverger, daglig ledere, stiftsdirektører, proster, generalsekretærer, personalsjefer mv).

Det vil også være åpent for ledere i kirkelige/ideelle virksomheter som ikke er medlemmer i KA.

 

Kursopplegget

KAs lederutviklingsprogram består av tre samlinger over to semestre.

Det blir ca. 30 timers variert undervisning på hver samling med rom for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling fra deltakerne. Noe av arbeidet vil bli tilrettelagt som veiledningsgrupper. Deltakerne vil gjennom dette få mulighet til å reflektere over egen arbeidssituasjon i en mindre gruppe, og diskutere nærmere f.eks. hvordan håndtere konkrete situasjoner eller krav som en lederstilling innebærer.

Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene.

 

Eksamen

KA har inngått en samarbeidsavtale med VID der kurset vil legge opp til at deltagerne tar eksamen i Verdibevisst ledelse og organisering (15 sp) og Personalledelse og konflikthåndtering (5 sp).

Studenter som fyller de formelle krav til opptak til masternivå får tilbud om å avlegge eksamen i begge fag på til sammen 20 studiepoeng. Studenter med avlagte eksamener fra denne utdanningen vil få godkjent 20 studiepoeng i VIDs masterutdanning i verdibevisst ledelse på enten 90 eller 120 sp, spesifisert per inneværende studieår ved masteremnene MAVERD-426 Personalledelse og konflikthåndtering (5) og MAVERD 450 Verdibevisst ledelse og organisering (15)

Studenter som har generell studiekompetanse får tilbud om å innpasse Personalledelse og konflikthåndtering (5 sp) og Verdibevisst ledelse og organisering i ideell sektor (15 sp) i VIDs bachelorutdanning i teologi.

 

Tid og sted

1. samling: 23.sept - 27.sept 2024

2. samling: 27.jan - 31.jan 2025

3. samling: 5.mai – 8.mai 2025

Alle samlingene vil holdes på Granavolden hotel og gjestgiveri, Hadeland.

 

Pris

Pris for KAs medlemmer er kr. 47 000,- (kr. 23 500,- pr. semester).
Pris for ikke-medlemmer er kr. 58 000 (kr. 29 000,- pr. semester).

KAs medlemmer som er innunder OU1-ordningen får redusert sin deltakeravgift for 1. semester med kr. 5000,- og betaler derfor kr. 18 500,- for høstsemesteret. Det er ennå ikke avklart om deltakeravgiften for vårsemesteret subsidieres, men det søkes om det.

Prisene inkluderer kost og losji for alle samlingene.
Reise til/fra samlingene må bestilles og dekkes av den enkelte.
Eventuell eksamensavgift og semesteravgift ved VID kommer i tillegg. Faglitteratur er ikke inkludert i prisen.

 

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om KAs lederutviklingsprogram, kan du ta kontakt med spesialrådgiver Linn Maria Kierulf (e-post: linn.maria.kierulf@ka.no / tlf: 932 47 002).

 

Påmeldingsfrist: Mandag 10.juni

Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt på e-post kurs@ka.no. Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.