Tilbake til kurs

En verdig gravferd for alle

Sted: Best Western Oslo Airport Hotell

02.11.2022-02.11.2022 | 42 plasser, 37 pƄmeldt

 

Onsdag 2.november arrangeres kurset «En verdig gravferd for alle» på Gardermoen!

De tilsatte i gravferdssektoren møter et stort mangfold når det gjelder ønsker og forventninger hos de pårørende og publikum forøvrig. I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravplassloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker?

Kurset er godkjent som modul B av Gravplasskolen 2.

 

Tema som vil bli berørt:

  • Kort om bakgrunnen for gravplasslovens faneparagraf
  • Konkrete eksempler på paragrafer som berører praksis knyttet til kulturelt og religiøst mangfold
  • Gravferdsforvaltningen som en del av et offentlig velferdstilbud
  • Gravplasstilsattes rolle i møte med etterlatte, publikum og sektorens samarbeidspartnere
  • Hva må vi kunne om ulike religioner/livssyn?
  • Kort om de mest aktuelle tros- og livssynssamfunnenes gravferdsskikker

 

Målgruppe:
De som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorietilsatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd.

 

Tid:
Onsdag 2.november kl. 10.00-16.00.

 

«Møte med mennesker»

«Møte med mennesker» arrangeres 31.oktober – 1.november på samme kurssted som «En verdig gravferd for alle». Informasjon om "Møte med mennesker" finner du her. Dersom du ønsker å delta på både «Møte med mennesker» og «En verdig gravferd for alle», er det viktig at du melder deg på begge arrangementene gjennom de to påmeldingsskjemaene på KAs kurssider. Dersom du deltar på begge kurs, dekkes overnatting 1. november av deltakeravgiften.

 

Sted:

Best Western Plus Oslo Airport, Ravinevegen 11, Gardermoen.
Hotellets hjemmesider med kart og mer informasjon finner du her.

 

Pris:
Deltakeravgiften for ansatte innen KAs OU-område er kr. 1000,-
For andre deltakere er deltakeravgiften kr. 2000,-

Prisen inkluderer dagskurs med lunsj.

Dersom du deltar på både «Møte med mennesker» og «En verdig gravferd for alle», dekkes overnatting 1. november av deltakeravgiften.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 


Kurset er subsidiert av OU-midlene.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 23.september 2021

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (kurs@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.