Tilbake til kurs

Møte med mennesker (Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3)

 

Kirketjeneren og staben i møte med mennesker

Hvorfor skal tilsatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hva er det som avgjør hvordan folk opplever møtet med deg som tilsatt og din arbeidsplass? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Hva gjør vi når brukerne kommer med klager og kritikk?

Dette er noe av det Møte med mennesker tar for seg.

 

For hele staben
Møte med mennesker er et tverrfaglig kursopplegg som retter seg mot gravferdstilsatte, kirketjenere, gravplassansatte, kontortilsatte, klokkere og andre interesserte.

 

Innhold
Temaene som tas opp er knyttet til utfordringer målgruppen blir stilt ovenfor i møte med mennesker i forskjellige livssituasjoner:
1. Krisereaksjoner, sorg og riter
2. Likebehandling og service
3. Kommunikasjon, offentlighet og åpenhet
4. Klager og kritikk
5. Samarbeid, kollegastøtte og debrifing

 

Holdes lokalt
Møte med mennesker kjøpes som en kurspakke og holdes regionalt/lokalt med lokale kursholdere. Det kreves ingen forkunnskaper fra kursholderen, kun evne til å kommunisere/ holde et foredrag og få med seg deltakerne på diskusjoner. Kursholderen kan være en i staben (vi anbefaler at dette ikke er en "ekspert" som f.eks. presten), en fellesrådet kjenner fra kommunen eller andre lokale krefter. Alt kursholderen trenger å vite, er inkludert i kursmateriellet som lærerveiledning og foredragsmateriell. Kursholderen må sette seg inn i dette før kurset starter. Deltagernes egne erfaringer står som kursoppleggets pedagogiske utgangspunkt. For å stimulere til diskusjon og refleksjon følger det en norsk kortfilm til hver samling. Det er lagt opp til fem lokale samlinger på ca. fire timer hvor kunnskapsformidlingen skjer gjennom foredrag, diskusjoner og et kurshefte.

 

Ingen eksamen
Møte med mennesker har ingen eksamen. Kirkeverge/daglig leder eller kursholder fører oversikt over oppmøte. Det kreves oppmøte minst fire av fem ganger for å få kurset godkjent som Kirketjenerskolen 3 eller Gravplasskolen 3.

Etter at alle kursene er ferdig sender kirkevergen/daglig leder/kursholder oppmøteliste til Gravplasskolen og Kirketjenerskolens driftsstyre v/ sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (e-post: kurs@ka.no), som utsteder kursbevis til hver enkelt deltaker.

Denne listen må inneholde:
- navn på hver deltaker
- tittel (f.eks. kirketjener) på hver deltaker
- hvilket fellesråd/menighetsråd hver deltaker tilhører
- underskrift fra kirkevergen/daglig leder/kursholder
- når kursene har blitt avholdt


Det er også av interesse for oss å vite hvor mange som totalt har deltatt på kursene, ikke bare de som har deltatt 4-5 ganger.

 

Pris
Kurspakken koster kr. 1000,- (porto kommer i tillegg).
En kurspakke inneholder: en kursmappe med en lærerveiledning, en dvd, en cd og studiehefter. 

Du kan bestille kurspakken her. 

 

Kursstøtte
Fellesråd/menighetsråd eller andre som arrangerer Møte med mennesker kan søke K-stud (Kristelig studieforbund) om økonomisk støtte. Kurset er godkjent som støtteberettiget, og arrangører trenger derfor ikke søke om å få kurset godkjent før de søker om støtte. Bruk K-studs elektroniske søknadsskjema for kurs. Besøk K-studs hjemmesider her.

 

Kirketjenerskolen og Gravplasskolen
Møte med mennesker tilsvarer Kirketjenerskolen 3 og Gravplasskolen 3. 

For mer informasjon om Kirketjenerskolen og Gravplasskolen, kan du besøke Kirketjenerskolens hjemmesider her og Gravplasskolens hjemmesider her.