Tilbake til kurs

Kirkelederkonferansen 2020 (Utsatt)

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

22.10.2020-23.10.2020 | 200 plasser, 128 pƄmeldt

 

Kirkelederkonferansen som skulle vært arrangert 22.-23.oktober, utsettes til november 2021. 

 Etter en totalvurdering har vi kommet fram til at vi må utsette. Vi er lei oss for at konferansen ikke lar seg gjennomføre som planlagt nå i oktober, men de samlede signalene fra nasjonale myndigheter og kommuner og fra deltakerne tilsier at det ikke er riktig å arrangere en konferanse med folk fra hele landet nå. Vi har jobbet lenge med programmet og vet at mange har gledet seg til endelig å kunne treffe andre kirkeledere, men smittevern og folks trygghet må gå foran alt annet. 

Kirkelederkonferansen (tidligere KAs høstkonferanse) arrangeres annethvert år, og det samme gjelder Landskonferansen for kirkeverger. I stedet for å lage to potensielt konkurrerende konferanser høsten 2021, har KA sammen med styret i Norges kirkevergelag besluttet å kombinere Kirkelederkonferansen og Landskonferansen. Det betyr at det legges opp til en tre dagers konferanse der deltakerne blir inndelt etter rolle/funksjon den siste dagen. Detaljene rundt dette vil bli klare senere. Den nye konferansen skal holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, samme sted som årets konferanse skulle ha funnet sted. Sannsynlig tidspunkt er uke 45 eller 46. Endelig dato kommer i løpet av noen dager og vil bli kommunisert på ka.no, i nyhetsbrev og direkte til alle som var påmeldt høstens konferanse. Målgruppen er fortsatt ansatte og valgte ledere i Den norske kirke og KAs medlemsorganisasjoner.