Tilbake til kurs

Nettverk for barnehagestyrere

12.04.2021-31.12.2021 | 12 plasser, 0 påmeldt

I kontakten med våre barnehagemedlemmer har KA møtt mange motiverte og engasjerte barnehagestyre. Vi har samtidig merket at det å være leder for en barnehage kan oppleves ensomt, og at personal- og driftsansvaret kan kjennes krevende. Koronasituasjonen har også skapt ekstra lederutfordringer.

KA ønsker å bidra til lederstøtte blant annet gjennom møteplasser mellom barnehagestyrere. Vi inviterer derfor til et nasjonalt ledernettverk som er tilrettelagt for barnehagestyrere!

 

Hvorfor bør du melde deg inn i et nettverk?

  • Styrke lederkompetansen
  • Bygge relasjoner
  • Delta i et fortrolig forum der du kan dele utfordringer og gleder
  • Personlig vekst
  • Profesjonell støtte

 

Målgruppe

Målgruppen for nettverket er styrere i barnehager som er medlem i KA. 

 

Om nettverket, organisering og nettverkssyklus

KA tilbyr ledernettverk der deltagernes erfaring og utfordringer skal stå i sentrum. Den enkelte legger fram case eller konkrete saker en ønsker hjelp til å løse. Deltakerne vil i tillegg bli utfordret til å ha innledninger om temaer de har særlig kompetanse på. Eksterne innledere vil brukes etter behov.

For tiden er det nødvendig med digitale møteplasser. Men det kan også være ønskelig for flere av dere å ha flere av samlingene digitalt for å spare tid og penger. Erfaringsmessig er det vanskelig for mange barnehageledere å prioritere reising, overnatting og andre kostnader knyttet til nettverksdeltakelse. Vi tilbyr derfor et ledernettverk spisset for barnehageledere som skal møtes digitalt fire ganger i året, og med ett fysisk møte i året.  Vi tror det er viktig for tryggheten i gruppen, og møtes jevnlig – om ikke ofte – fysisk.

De digitale samlingene blir gjennomført på Teams og vil vare i 4-5 timer.
Fysiske samlinger er dagssamlinger og blir holdt i Oslo sentrum. Mange vil kunne komme på disse samlingene uten å måtte overnatte på hotell i Oslo.

Nettverket vil være sammensatt av ledere fra ulike steder i Norge og vil bestå av 8-12 personer. Tilstrekkelig antall deltakere vil være en forutsetning for oppstart av nettverkene og det er en forventning om at alle deltagerne møter på hver samling.

Nettverkssyklusen er på ett år. Etter ett år tar medlemmene i nettverket stilling til om de vil fortsette eller ikke.

 

Nettverksleder

Torbjørg Aalborg vil være leder for nettverket. Hun er ansatt i KA blant annet for å starte opp og fasilitere nettverk. Torbjørg er i dag – ved siden av å arbeide i KA på deltid – ansatt i Sjømannskirken på Costa del Sol. Hun  bor og arbeider i Spania, men kommer til Norge når det er nødvendig for å møte ledernettverk.

Torbjørg har startet opp og fasilitert mange ledernettverk gjennom mange år. Blant annet har hun i en lengre periode ledet nasjonale ledernettverk for barnehageledere. Hun har også lang erfaring fra arbeidslivet som leder, har arbeidet innen helse- og omsorg i klinisk arbeid, i politikken på nasjonalt nivå og i næringslivet på arbeidsgiversiden.

KA har ansatt Torbjørg som nettverksleder fordi hun evner å skape trygghet og tillit i nettverkene, og hun vet mye om hvilke utfordringer ledere opplever til daglig. Hun har ledet ulike ledernettverk over flere år, og kjenner arbeidsgiverrollen svært godt. Torbjørg er særlig opptatt av at ledernettverk skal oppleves trygge og inkluderende. Ledernettverk er ikke arenaen for å konkurrere om å være den beste lederen.

 

Datoer

Våren 2021 er det planlagt to digitale samlinger: 12. april og 7.juni.

I ordinære år holdes det fem samlinger, men i 2021 legges det totalt opp til totalt fire samlinger. Datoene for samlinger høsten 2021 avtales i nettverket. Hvis situasjonen tillater det, vil det bli ett digitalt og ett fysisk møte høsten 2021.

I 2022 legges det opp til tre samlinger på våren, og to på høsten.

 

Pris

Pris for deltakelse i 2021 er kr. 7 600,- eks. mva.  og faktureres ved første samling.
Ved fysiske samlinger er lunsj inkludert i prisen. Reise og eventuelle andre kostnader kommer i tillegg til nettverksavgiften.

Pris fra 2022 vil vi komme tilbake til.

 

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med Torbjørg Aalborg på e-post eller telefon 930 40 829 dersom du ønsker mer informasjon om ledernettverket.
Avdelingsdirektør Øystein Dahle kan også kontaktes på e-post eller telefon 995 04 440.

 

Påmeldingsfrist: Mandag 8. mars 2021

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: les mer på vår personvernerklæring.