Tilbake til kurs

Landskonferansen for kirkeverger 2024

Sted: Scandic Lillehammer Hotel

04.09.2024-06.09.2024 | 128 plasser, 128 påmeldt

Annenhvert år arrangeres den tradisjonsrike Landskonferansen for kirkeverger, som er en unik mulighet til faglig utvikling, nettverksbygging og inspirasjon. I år inviterer Norges kirkevergelag til konferanse på Lillehammer 4.-6. september! Dette er en konferanse hvor vi ønsker å belyse de mange arbeids- og fagfeltene du som kirkeverge står i. En konferanse hvor du både skal få godt faglig påfyll til arbeidshverdagen og utvikle lokalkirken i årene som kommer. Målgruppen for konferansen er kirkeverger, samt ledergrupper i større fellesrådsområder.

Årets konferanse vil fokusere på et godt faglig påfyll innenfor alle ansvarsområdene som kirkevergerollen skal ivareta. På programmet finner du blant annet arbeid med kirkebevaring, kirkevergen som kirkeleder, politiske rammebetingelser, oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen 2023, fellesløsninger i Dnk, medietrening og organisasjonsutvikling. Vi har fått med oss et sterkt lag som skal bidra på konferansen, bl.a. statsråd Kjersti Toppe, kirkerådsleder Harald Hegstad, KA-direktør Marit Halvorsen Hougsnsæs, Hamar-biskop Ole Kristian Bonden, og mange flere.  

 

Programpostene dag for dag:

4.september

Konferansen har oppstart onsdag 4.september med registrering, mingling og besøk av stands fra kl. 10.00 og frem til lunsj kl. 11.30. Offisiell konferansestart er kl. 13.00:

Konferanseåpning v/ barne- og familieminister Kjersti Toppe

Politisk paneldebatt:
Kirkens rolle i samfunnet som fristilt, men grunnlovsforankra og landsdekkende folkekirke.

Hva tenker de ulike partiene om fremtidig finansiering av kirken? Og hvordan kan kirken bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står i?
m/ Kjersti Toppe (SP), Mona Nilsen (AP), Kari-Anne Jønnes (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Nærmer vi oss kirkens Kodak-øyeblikk?  
Hva bør kirken gjøre for å bli mer effektive, utadvendte og relevante?
v/ kirkerådets leder Harald Hegstad

Lokalkirkens utfordringer og muligheter – og biskopens tilsyn
v/ biskop i Hamar, Ole Kristian Bonden

Workshop: Hvordan gjøre møtet med lokalpolitikerne til en suksess?
Introduksjon v/ viseadministrerende direktør Marit Brandt Lågøyr (KA) og kirkeverge Beate Husa (Lillehammer). Øving, rollespill og erfaringsdeling i grupper.

«Salmer på pøbb»
Salmesang på en av Lillehammers puber, ledet av Lewi Bergrud og Thor Erik Fjellvang.

 

5.september

«Mellom bakkar og berg ut med havet»
Om kirkevergens og NKVLs rolle i den statlige storsatsningen på kirkebevaring.
v/ adm. direktør Marit Halvorsen Hougsnæs, spesialrådgiver Martin Stærk (KA) og nytilsatt daglig leder for Kirkebevaringsfondet, Oddbjørn Eide

God gravplassforvaltning
v/ spesialrådgiver Carsten Furuseth (KA)

Workshops:
- Søknadsskriving for kirkebevaringsprogrammet v/ Martin Stærk
- Etablering av navnet minnelund
- Alt det nye på gravplassfronten; robotklippere, avfallshåndtering, digital gravferdsmedling, nye gravferdsskikker, lovverk mm. v/ Carsten Furuseth

Medietrening i praksis
Introduksjon v/ viseadministrerende direktør Marit Brandt Lågøyr og kommunikasjonssjef Trygve Jordheim (KA). Workshop der vi jobber med ulike typer mediesaker.

Organisasjonsutvikling i kirken
v/ fagdirektør Inger Helen Nygård (Kirkerådet)

Digitale fellesløsninger til glede og besvær
v/ digitaliseringssjef Magnus Hvalvik (Kirkerådet) og kirkeverge Asbjørn Paulsen (Fredrikstad)

 

6.september

Kirkevergen som kirkeleder
v/ fagdirektør Harald Askeland (KA)

Workshop: Lederrollen
Ledertrening i praksis, der vi deler råd og erfaringer.

Den norske kirke – en god og attraktiv arbeidsplass?
Oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen 2023 v/ HR-direktør Erik Faye Lindvig (Kirkerådet) og spesialrådgiver Linn Maria Kierulf (KA)

Arbeidsmiljøet i fellesråd
Med utgangspunkt i hovedfunn fra KIFOs rapport «Vi er ikke de som roper eller klager høyest» fra 2022 v/ Edvard Nergård Larsen (Institutt for samfunnsforskning)

Arbeidsmiljøet i kirken
Panelsamtale m/ Erik Faye Lindvig, Linn Maria Kierulf og Edvard Nergård Larsen

Halvor Haukerød fra «Motarbeider» er med oss og krydrer dagen underveis, med skråblikk på alt fra «motarbeidersamtaler», «worstshops» og «blåmandagsmøter». Han avslutter også dagen med et forenklet forelegg med downlights fra foredragene.

Programmet fredag 6.september avsluttes kl. 15.00. 

 

Sted: Scandic Lillehammer Hotel

 

Priser:

Deltakelse med middag og overnatting: kr. 7950,- pr. person (6950,- for deltakere fra ettsoknskommuner med under 2000 innbyggere)
Prisen inkluderer tredagers konferanse med lunsj 4.-6.september, samt middag og overnatting 4. og 5. september.

Deltakelse uten med middag/uten overnatting: kr. 6500,- pr. person (5500,- for deltakere fra ettsoknskommuner med under 2000 innbyggere)
Prisen inkluderer tredagers konferanse med lunsj 4.-6.september, samt middag 4. og 5. september.

Deltakelse uten middag/uten overnatting: kr. 5500,- pr. person (4500,- for deltakere fra ettsoknskommuner med under 2000 innbyggere)
Prisen inkluderer tredagers konferanse med lunsj 4.-6.september.

Pris for ekstra overnatting natten før konferansen (3.september) er kr.1490,-

Alle priser er eks. mva.
Vi gjør oppmerksom på at prisen for deltakere fra ettsoknskommuner med under 2000 innbyggere blir justert manuelt før fakturering. 

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres avmeldingsgebyr (500,-).
Ved avmelding siste 5 dager før konferansen, faktureres konferansen i sin helhet. 

 

Påmeldingsfrist: Søndag 30.juni 2024

Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt på e-post kurs@ka.no. Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.