Tilbake til kurs

Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke

Sted: VID vitenskapelige Høgskole

13.06.2023-27.11.2023 | 14 plasser, 14 pƄmeldt

Studieemnet «Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke» tilbys høsten 2023 i samarbeid mellom KA og VID. Studiet er grunnfinansiert av kateketmidler og av stipendordninger gjennom OU1-ordningen. Studieemnet er på masternivå (15 studiepoeng) og gir innsikt i prosjektledelse som en type fagledelse, forankringsprosesser i kirkedemokratiet, rammer og planverk og grunnleggende kunnskap om arbeid med budsjett og regnskap.

 

Målgruppe:
Den primære målgruppen for studiet er ansatte innen kirkelig undervisning, diakoni eller kirkemusikk. Du kan likevel delta på studiet om du er ansatt i en annen kirkelig stilling som prest/rådgiver/konsulent i Den norske kirke, og/eller i en kristen organisasjon, men vi gjør oppmerksom på at studiet tar utgangspunkt i fagledelse innenfor de nevnte fagområdene.

 

Pris:
Fullpris er kr. 16000,- 
Dersom du er omfattet av OU1-ordningen (fellesråd og organisasjoner med overdratt partsansvar) gis det stipend på kr. 8000,- 

Studieavgift til VID på kr. 920 x 2 kommer i tillegg. 

 

Mer informasjon?
Utfyllende informasjon finner du på OUs sider her. Her er det informasjon om innhold og organisering, samlinger, stipendordninger mm.

 

Påmeldingsfrist: Torsdag 1.juni 2023

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du har spørsmål, kan de rettes til kurs@ka.no.

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.
Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.