Tilbake til kurs

Rammer og regler for arbeidsforholdet (Nord-Hålogaland)

Sted: Quality Hotel Saga

27.09.2022-28.09.2022 | 29 plasser, 29 påmeldt

 

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal i september holde todagers kurs om arbeidsforholdets rammer og regler i Tromsø. Dette kurset er for tillitsvalgte, arbeidsgiverrepresentanter og verneombud i Nord-Hålogaland bispedømme.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, samt verneombud, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første 1,5 dagene av kurset er felles for alle deltakerne. Den siste halve dagen møtes de tillitsvalgte for seg, og arbeidsgiverrepresentantene for seg. Mer informasjon om denne delen kommer senere. 

Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

 

Målgruppe:
Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke. Kurset er ikke åpent for representanter fra menighetsråd, kirkelig fellesråd eller organisasjoner.

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

 

Program:

Tirsdag 27.september

10.00-10.30    Ankomst og kaffe
10.30-10.45    Kursstart, informasjon og presentasjon
10.45-12.45    Medbestemmelse og styringsrett – Hovedavtalen m.m.
12.45-13.30    Lunsj
13.30-15.30    Ansettelser m.m.
15.30-15.45    Pause
15.45-17.30    Arbeidsmiljø og HMS

19.00               Middag

 

Onsdag 28. september

08.30-10.15    Arbeidstid og arbeidsplaner, ferie, permisjoner etc.         
10.15-10.30    Pause
10.30-11.45    Lønn: Systemer, fastsettelse, justeringer etc
11.45-12.00    Avslutning - konkurranse
12.00-13.00    Lunsj
13.00-14:30/15:00   Separate samlinger for hhv. arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter. 

Med forbehold om mindre endringer i programmet. 

 

Tid:

27.-28.september 2022.
Det er oppstart tirsdag 27. september kl. 10.30 og kurset avsluttes senest onsdag 28.september kl. 14:30 for tillitsvalgte og senest 15:00 for proster og øvrige arbeidsgiverrepresentanter. 

 

Sted:

Quality Hotel Saga, Richard Withs plass. 2, Tromsø.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart og praktisk informasjon.

 

Pris:
Kurset, inkludert måltider og overnatting, er gratis.
Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 

Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter, selv om kurset er gratis. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes dersom det ikke skal sendes avmeldingsgebyr. 

 

Mer informasjon:
Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/ direktør Ingrid B. Tenfjord eller Presteforeningen v/ generalsekretær Anna Grønvik.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 19.august 2022

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (kurs@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.