Tilbake til kurs

Nettmøte: Regionalt kontaktmøte - Sør-Hålogaland

24.11.2020-24.11.2020 | 100 plasser, 38 påmeldt

 

Bli med på å bestemme KAs fremtid! 

Vi ønsker velkommen til digitalt, regionalt kontaktmøte i Sør-Hålogaland bispedømme der dette er de viktigste punktene: 

  • Valg til landsråd
  • Innspill til arbeidet med ny strategiplan for KA
  • Det vil bli gitt aktuell informasjon særlig knyttet:
    • Nytt lovverk fra 1.1.21 og nye støtteordninger – viktigste utfordringer å følge opp lokalt høsten 2020 (økonomi/bygg og gravplass) og arbeidet med ny kirkelig organisering (høring 2021).
    • Fradelingen av OVF – lokalkirkelige perspektiver

 

KA er en medlemsstyrt organisasjon. Representanter til det øverste organet – landsrådet – velges av og blant medlemmene. Det skal velges nytt landsråd for KA med funksjonstid fra 2021 til 2025, og valget skjer på de regionale kontaktmøtene høsten 2020.

KAs landsråd i april 2021 skal vedta ny strategiplan for organisasjonen. På kontaktmøtene er det derfor satt av tid til å gi innspill og til å drøfte hva som bør prioriteres av KA i kommende fireårsperiode. I tillegg blir det orienteringer om aktuelle tema som er viktige for de kirkelige fellesrådene, slik som prosessen rundt Opplysningsvesenets fond, kirkebygg, gravplassforvaltning mm. På kontaktmøtene vil dessuten Nettverk for kirkelige fellesråd orientere om sitt virke lokalt og gjennomføre valg. 

 

Hvem kan delta? 

Årets tema vil være aktuelt for representant til kontaktmøtet, leder og nestleder av fellesrådet, samt andre rådsmedlemmer og kirkeverge. 

 

Valg til KAs landsråd 

Antall representanter som skal velges i Sør-Hålogaland bispedømme er 3 landsrådsrepresentanter og minimum tilsvarende antall varamedlemmer.

I forkant av valget legger nominasjonskomitéen frem kandidater til landsråd fra fellesrådene i det aktuelle bispedømmet. Det er også mulig å spille inn benkeforslag i møtet.

På selve valget til landsråd på det regionale kontaktmøtet kan kun fellesråd/menighetsråd som er medlem av KA sine 1-3 representanter stemme, men alle har lov å være til stede. Etter fastlagte regler kan 1-3 representanter fra hvert fellesråd representere sitt fellesråd eller menighetsråd med arbeidsgiveransvar på kontaktmøtet, utforme politikk og velge landsråd. Hvert enkelt fellesråd / menighetsråd i ettsoknskommune bestemmer selv hvem som er deres representanter på kontaktmøtet. Det er anledning til å skifte representant fra gang til gang. Antall representanter bestemmes ut fra antall årsverk: 

  • Medlemmer som har mindre enn 5 årsverk kan delta med 1 representant ​​​​​
  • Medlemmer som har mellom 5 og 15 årsverk kan delta med 2 representanter 
  • Medlemmer som har mer enn 15 årsverk kan delta med 3 representanter 

Hvis du er usikker på antall representanter fra ditt fellesråd, kan du ta kontakt med KA. 

 

Nyttige lenker

 

Praktisk møteinformasjon

Tidspunkt: Tirsdag 24.november kl. 19.15 - 21.15.

Pris: Deltakelse på kontaktmøtet er gratis.

 

Kontakt 

Ved spørsmål om valget eller representanter til kontaktmøtet, kontakt Ingvild Engedal (ingvild.engedal@ka.no / 90 98 24 81). 

Ved spørsmål knyttet til påmelding, kontakt Anja Høiby-Nikolaisen (anja.hoiby-nikolaisen@ka.no / 99 46 50 53). 

 

Påmeldingsfrist: Mandag 23.november 2020 kl. 09.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.