Tilbake til kurs

Rammer og regler for arbeidsforholdet (Stavanger)

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger

11.02.2020-12.02.2020 | 30 plasser, 30 pƄmeldt

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde to-dagers kurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene i løpet av høsten 2019 og våren 2020. Det vil også bli holdt et eget kurs for Kirkerådet. I Stavanger bispedømme holdes det kurs 11.-12.februar 2020.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første 1,5 dagene av kurset er felles for alle deltakerne, med et fast opplegg for alle kurs. I Stavanger vil også den siste halve dagen bli felles, etter ønske fra de lokale partene. Se program.


Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

 

Målgruppe:
Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke.

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

 

Program:

Dag 1

09.30-10.00    Ankomst og kaffe
10.00-10.15    Kursstart, informasjon og presentasjon
10.15-12.15    Medbestemmelse og styringsrett – Hovedavtalen m.m.
12.15-13.15    Lunsj
13.15-15.15    Ansettelser m.m.
15.15-15.30    Pause
15.30-17.30    Arbeidsmiljø og HMS

19.00               Middag

 

Dag 2:

08.30-10.15    Arbeidstid og arbeidsplaner, ferie, permisjoner etc.          
10.15-10.30    Pause
10.30-11.45    Lønn: Systemer, fastsettelse, justeringer etc.
11.45-12.00    Avslutning - konkurranse
12.00-13.00    Lunsj
13.00-15.00    Fellessamling med bl.a. bisitter som tema 

 

Tid:

11.-12. februar 2020.

Det er oppstart tirsdag 11. februar kl. 10.00.
Kurset avsluttes onsdag 12. februar kl. 15.00. 

 

Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmeveien 1, Sola.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart.

 

Pris:
Kurset, inkludert måltider og overnatting, er gratis.
Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 

Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes dersom det ikke skal sendes avmeldingsgebyr. 

 

Mer informasjon:
Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/ direktør Ingrid B. Tenfjord eller Presteforeningen v/ forhandlingssjef Kristian Mollestad.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 10.januar 2020.

Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt på e-post kurs@ka.no. Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.