Tilbake til kurs

Fornebu-kurset 2021

Sted: Scandic Fornebu

19.01.2021-16.06.2021 | 25 plasser, 12 påmeldt

KA inviterer til et nytt lederkurs for deg mellom 20 og 35 år med lederansvar i kirke eller organisasjon. Målet for kurset er å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte yngre ledere i kirker og kristne organisasjoner.

Kurset skal bidra til rekruttering til lederstillinger og skape et støttende nettverk blant unge ledere i kirkesamfunn og frivillige organisasjoner. Kurset skal gi en innføring i ledelse, innovasjon, konflikthåndtering og personalledelse, tilpasset kirkelig og frivillig sektor.

 

Målgruppe:

 • Deltakere i alderen 20 til 35 år
 • Deltakerne er i lederroller eller er personer kirkesamfunnene og organisasjonene ønsker å støtte i sin utvikling mot en lederrolle

Med dette menes:
- Unge ansatte i Den norske kirke (daglige ledere, kirkeverger og vigslede ansatte som arbeidsgiver ønsker å sende)
- Unge ledere i kristne organisasjoner (generalsekretærer og daglige ledere, styremedlemmer i nasjonale organisasjoner eller andre med sentrale tillitsverv eller stillinger)

 

Målsettinger for kurset:

 • God forståelse for hva ledelse er og et spesielt innblikk i verdibasert ledelse og endringsledelse
 • God forståelse av de viktigste redskapene for konflikthåndtering og god personalledelse
 • Forståelse for betydningen av innovasjonskompetanse i en organisasjon
 • God forståelse av hvorfor alle disse perspektivene er nyttige for ledelse i en kristen organisasjon eller et kirkesamfunn

 

Kursinnhold:

Kurset er samlingsbasert, og har to samlinger over to dager (totalt fire kursdager). Kursdagene har følgende innhold:

Dag 1

 1. Hva er ledelse? Introduksjon til ledelsesfaget
 2. Lederroller i kirke og frivillige organisasjoner
 3. Organisasjonsstruktur og organisasjonsteori

Dag 2

 1. Jeg – en leder? Om ledertyper og -roller
 2. Psykologi og ledelse: Positiv angst og feedback
 3. Endringsledelse

Dag 3

 1. Makt, autoritet og kjønn i kirkelig og frivillig sektor
 2. Analyse som ledelsesverktøy
 3. Personalledelse og konflikthåndtering

Dag 4

 1. Hva er innovasjon? Hvordan legge til rette for innovasjon
 2. Samskapende staber
 3. Oppsummering av kurset

 

Ekstra: Deltakelse på KAs lederkonferanse 22. og 23. oktober 2020

I tillegg til de to kurssamlingene, vil vi tilby rabattert deltakeravgift på KAs lederkonferanse 22.-23.oktober 2020. Konferansen samler ledere fra begge arbeidsgiverlinjer i Dnk og KAs organisasjonsmedlemmer, og er den viktigste møteplassen for KAs medlemmer.

Deltakelse på lederkonferansen er ikke en del av det obligatoriske kursopplegget og må betales for seg.

 

Samlinger og tidsramme:

Kurset går over totalt fire dager, fordelt på to samlinger:
1.samling: 19.-20.januar 2021
2.samling: 15.-16.juni 2020

Begge samlingene har oppstart 1. dag kl. 10.00. Det er én felles middag og én hotellovernatting pr. samling (inkl. i kursavgiften). På begge samlingenes siste dag, vil programmet være ferdig senest kl. 16.00.

 

Pris:

Kursavgiften er kr. 6650,- pr. deltaker.

Kursavgiften dekker begge kurssamlinger, med bespisning og overnatting (én hotellovernatting pr. samling).
KA bestiller hotelloppholdet for alle deltakere. Reiseutgifter kommer i tillegg.

Det gis ingen reduksjon i prisen ved fravær én eller flere kursdager.

For avmelding etter påmeldingsfristen kommer et gebyr på kr. 1500,-
For avmelding siste fem dager før kurset eller no-show, faktureres kurset i sin helhet.

 

Sted:

Scandic Fornebu, Martin Linges vei, Fornebu.
Her finner du hotellets nettside med kart og veibeskrivelse.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11. desember 2020

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 

KA planlegger for gjennomføring av kurset, men tar forbehold om eventuelle endringer i smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.