Tilbake til kurs

Fornebu-kurset 2021

Sted: Scandic Fornebu

15.06.2021-08.09.2021 | 25 plasser, 12 påmeldt

KA inviterer til et nytt lederkurs for deg mellom 20 og 35 år med lederansvar i kirke eller organisasjon. Målet for kurset er å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte yngre ledere i kirker og kristne organisasjoner.

Kurset skal bidra til rekruttering til lederstillinger og skape et støttende nettverk blant unge ledere i kirkesamfunn og frivillige organisasjoner. Kurset skal gi en innføring i ledelse, innovasjon, konflikthåndtering og personalledelse, tilpasset kirkelig og frivillig sektor.

 

Målgruppe:

 • Deltakere i alderen 20 til 35 år
 • Deltakerne er i lederroller eller er personer kirkesamfunnene og organisasjonene ønsker å støtte i sin utvikling mot en lederrolle

Med dette menes:
- Unge ansatte i Den norske kirke (daglige ledere, kirkeverger og vigslede ansatte som arbeidsgiver ønsker å sende)
- Unge ledere i kristne organisasjoner (generalsekretærer og daglige ledere, styremedlemmer i nasjonale organisasjoner eller andre med sentrale tillitsverv eller stillinger)

 

Målsettinger for kurset:

 • God forståelse for hva ledelse er og et spesielt innblikk i verdibasert ledelse og endringsledelse
 • God forståelse av de viktigste redskapene for konflikthåndtering og god personalledelse
 • Forståelse for betydningen av innovasjonskompetanse i en organisasjon
 • God forståelse av hvorfor alle disse perspektivene er nyttige for ledelse i en kristen organisasjon eller et kirkesamfunn

 

Kursinnhold:

Kurset er samlingsbasert, og har to samlinger over to dager (totalt fire kursdager). Kursdagene har følgende innhold:

Dag 1

 1. Hva er ledelse? Introduksjon til ledelsesfaget
 2. Lederroller i kirke og frivillige organisasjoner
 3. Organisasjonsstruktur og organisasjonsteori

Dag 2

 1. Jeg – en leder? Om ledertyper og -roller
 2. Psykologi og ledelse: Positiv angst og feedback
 3. Endringsledelse

Dag 3

 1. Makt, autoritet og kjønn i kirkelig og frivillig sektor
 2. Analyse som ledelsesverktøy
 3. Personalledelse og konflikthåndtering

Dag 4

 1. Hva er innovasjon? Hvordan legge til rette for innovasjon
 2. Samskapende staber
 3. Oppsummering av kurset

 

Samlinger og tidsramme:

Kurset går over totalt fire dager, fordelt på to samlinger:
1.samling: 15.-16.juni 2021
2.samling: 7.-8.september 2021

Begge samlingene har oppstart 1. dag kl. 10.00. Det er én felles middag og én hotellovernatting pr. samling (inkl. i kursavgiften). På begge samlingenes siste dag, vil programmet være ferdig senest kl. 16.00.

 

Pris:

Kursavgiften er kr. 6650,- pr. deltaker.

Kursavgiften dekker begge kurssamlinger, med bespisning og overnatting (én hotellovernatting pr. samling).
KA bestiller hotelloppholdet for alle deltakere. Reiseutgifter kommer i tillegg.

Det gis ingen reduksjon i prisen ved fravær én eller flere kursdager.

For avmelding etter påmeldingsfristen kommer et gebyr på kr. 1500,-
For avmelding siste fem dager før kurset eller no-show, faktureres kurset i sin helhet.

 

Sted:

Scandic Fornebu, Martin Linges vei, Fornebu.
Her finner du hotellets nettside med kart og veibeskrivelse.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 14.mai 2021

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 

KA planlegger for gjennomføring av kurset, men tar forbehold om smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.