Tilbake til kurs

Fellesrådsopplæring (Aksdal)

Sted: Aksdal kyrkje

29.01.2024-29.01.2024 | 79 plasser, 78 pƄmeldt

Medlemmer i kirkelig fellesråd har mye ansvar og store muligheter. Hovedorganisasjonen KA tilbyr et introduksjonskurs for medlemmer i kirkelig fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner. Formålet med kurset er å gi større trygghet og motivasjon for rollen som rådsmedlem, og oversikt over ansvar og oppgaver som er lagt til et kirkelig fellesråd. 

På kurset gjennomgår vi fellesrådets styrings- og forvaltningsansvar som rådet ivaretar på vegne av soknene i Den norske kirke. Kjerneoppgavene innen økonomi, arbeidsgiveransvar, kirkebygg og gravplass får særlig oppmerksomhet. Kurset skal gi innsikt i fellesrådets rolle i Den norske kirke og hvordan fellesrådet kan bidra til godt samspill med menighetsrådene og andre instanser i kirken. Vi ser også nærmere på fellesrådets samarbeid med kommunen og andre aktører i lokalsamfunnet.

Kursinnholdet er utviklet av KA i samarbeid Kirkerådet. En representant for bispedømmekontoret vil delta på kurset sammen med kursleder fra KA.

 

Målgruppe:

 • Medlemmer av kirkelig fellesråd (inkl. medlemmer av menighetsråd i ettsoknskommuner) - både de som er valgt for første gang og de som har vært medlemmer tidligere.
 • Kommunens representant i kirkelig fellesråd
 • Prost/prest som er utpekt som medlem i kirkelig fellesråd
 • Kirkeverger og andre med lederstilling i kirkelig fellesråd

 

Innhold:

 • Fellesrådets rolle som fellesorgan for soknene i kommunen.
  Arbeidsgiveransvar, personalpolitikk og ansvaret for arbeidsmiljøet
  Rådets forhold til daglig leder/kirkeverge og øvrige tilsatte
  Medbestemmelse og KA som tariffpart
 • Fellesrådets ansvar i forholdet til menighetsrådet og prestetjenesten
 • Økonomi – ressursfordeling og planarbeid
  Kirkens tilskuddskilder (kommune og bispedømmeråd) og kostnadsdrivere
  Årshjul; budsjett- og planarbeid, regnskap
 • Ansvaret for kirkebygg og andre eiendommer
 • Gravplassmyndighet for alle i kommunen
 • Fellesrådets arbeid og utfordringsbildet for Den norske kirke

Kursinnholdet bygger på den nye håndboka for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Den kan bestilles her eller lastes ned som pdf her.

 

Målsettinger:

 • Kunnskap om kirkelig fellesråds ansvar og oppgaver
 • Forståelse av fellesrådets samhandling med menighetsråd, prestetjenesten og resten av Den norske kirke
 • Trygghet i rollen som rådsmedlem
 • Kjennskap til KA, Kirkerådets Ressursbank og andre ressurser for rådets arbeid

 

Tidsramme/program:

Kurset avholdes i tidsrommet 16.00-21.00.
Det serveres middag til alle deltakere kl. 16.00. Undervisningen starter kl. 17.00.
Enkel servering ca. kl. 19.

 

Pris:

Kursavgiften er kr. 350,- pr. deltaker.

Kursavgiften dekker bespisning og kursmateriell.
Reiseutgifter og eventuell overnatting kommer i tillegg. Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset.

For avmelding etter påmeldingsfristen kommer et gebyr på kr. 200,-
For avmelding siste tre dager før kurset eller no-show, faktureres kurset i sin helhet.

 

Sted:

Middag serveres på Tysværtunet kl. 16.00, mens øvrig program holdes i  Aksdal kyrkje fra kl. 17.00.          
 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 29.desember 2023

Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt på e-post kurs@ka.no. Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.