Tilbake til kurs

Kirkebyggdatabasen (Nettkurs)

 

KA har utarbeidet et eget nettkurs for brukere av kirkebyggdatabasen, bestående av 10 videoer. Kurset er gratis og er alltid tilgjengelig på KAs nettsider. 

 

Målgruppe: Kirkeverger og ansatte på kirkekontoret.

Pris: Nettkurset er gratis. 

Kurstilgang: Tilgang til nettkurs og annet relevant materiell finner du her