Tilbake til kurs

40-timers kurs for verneombud

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

08.01.2024-25.01.2024 | 25 plasser, 24 pƄmeldt

 

I januar holdes det 40-timers kurs for verneombud!

Dette kurset dekker kravet i arbeidsmiljøloven om opplæring i HMS på arbeidsplasser i Den norske kirke for verneombud. Her vil vi gå igjennom grunnleggende lovverk og HMS-arbeid. Kurset vil omhandle særlige arbeidsmiljøutfordringer i Den norske kirke, arbeidsmiljøfaktorer, konfliktforståelse, varsling, likestillings- og mangfoldsarbeid, ytringsklima og rolleavklaring.  Kurset vil også omhandle særlige utfordringer knyttet til bygg og gravplass.

 

Målgruppe:
Verneombud i Den norske kirke (både rDnk og fellesråd), medlemmer av AMU og ledere. 

 

Samlinger:
Kurset består av to samlinger (totalt 4 dager) og en hjemmeoppgave som skal utføres mellom samlingene.

Samling 1
Den første samlingen holdes på Scandic Ambassadeur i Drammen 8.-9.januar 2024. Samlingen starter 8.januar kl. 10.00 og avslutter 9.januar kl. 16.00.

Samling 2
Den andre samlingen holdes på Scandic Oslo Airport på Gardermoen 24.- 25.januar 2024. Samlingen starter 24.januar kl. 10.00 og avslutter 25.januar kl. 16.00.

 

Pris:

Deltakeravgift er kr. 15 000,-
Deltakeravgiften dekker begge samlinger, inkludert lunsj, pauseservering, middag (én kveld på hver samling) og overnatting (én natt på hver samling).
Dersom du ikke ønsker middag og overnatting på samlingene, er prisen kr. 13 500,-

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres avmeldingsgebyr (500,-).
Ved avmelding siste 5 dager før kurs, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 
Det gis ingen reduksjon i deltakeravgiften ved uteblivelse fra én eller flere kursdager.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 1.desember 2023
Kurset er fulltegnet og påmeldingen er stengt.
Dersom du ønsker å stå på venteliste for deltakelse, kan du ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.