Tilbake til kurs

Arbeidsgiverkonferanse 2021 (Onsdag kl. 12.00 - 15.00)

05.05.2021-05.05.2021 | 1000 plasser, 85 påmeldt

 

Ønsker du informasjon om tariffsituasjonen og det kommende lønnsoppgjøret? Og hva med en spennende bolk om arbeidsgiverutfordringer i Den norske kirke de nærmeste årene, med fokus på blant annet kirkelig organisering og ny trossamfunnslov? Vil du møte andre ledere til informasjon, samtale og debatt om disse spørsmålene?

KA inviterer til digitale arbeidsgiverkonferanser i mai, hvor du vil møte blant annet administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring Øystein Dahle, direktør i arbeidsgiveravdelingen Ingrid B. Tenfjord og forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.

Som forberedelse til bolken om lønnsoppgjøret anbefaler vi at du leser KAs Tariffnotat 2021.

 

Program:

  • Lønnsoppgjøret 2021 – bakgrunn, økonomiske utsikter og arbeidet fremover

I denne bolken vil vi gjennomgå status for de kommende lønnsforhandlingene, den økonomiske situasjonen og mulige innretninger på lønnstilleggene. I tillegg blir også pågående partssammensatte arbeider med harmonisering av lønnssystem og tilleggslønn tematisert. Informasjon, gruppesamtaler og diskusjon.

  • Arbeidsgiverutfordringer frem til 2023

Hvilke hovedutfordringer står de kirkelige arbeidsgiverne overfor i lys av bl.a. ny trossamfunnslov, koronasituasjonen og behandlingen av forslagene til ny organisering av Den norske kirke? Hvordan utfordres rollene for de folkevalgte og ledere når virksomheten står overfor endringer, spenninger og usikkerhet? Innledning, samtaler og diskusjon.

  • Aktuelt fra KA

 

Dato og tid: Onsdag 5.mai kl. 12.00 - 15.00
Tilsvarende konferanse holdes også 7.mai kl. 09.00 – 12.00.

Varighet: 3 t

Målgruppe: Valgte og ansatte ledere i begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke.
For KAs organisasjonsmedlemmer kommer invitasjon til egen konferanse.

Pris: Gratis.
Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes.

 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 4.mai kl. 9.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Helge Mathisen (helge.mathisen@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.