Tilbake til kurs

KAs arbeidsrettsdag 2019

Sted: Thon Hotel Opera

24.09.2019-24.09.2019 | 50 plasser, 47 pƄmeldt

 

KAs jurister og advokater inviterer våre medlemmer til en dagssamling med aktuelle temaer fra arbeidsretten!

Vi håper arbeidsrettsdagen, i tillegg til den faglige oppdateringen, også kan fungere som en god møteplass for alle som jobber med arbeidsgiver- og personalspørsmål i Den norske kirke og i kirkelige organisasjoner. Samlingen finner sted på Hotel Opera, strategisk plassert rett ved Oslo sentralstasjon med god tilgjengelighet for alle som kommer med fly, tog, buss eller bil. 

 

Målgruppe:

Kirkeverger, generalsekretærer, stiftsdirektører, proster, personalsjefer, daglige ledere og andre med personalansvar.

 

Program:

10.00-10.15              Velkommen!

10.15-11.15              Siste nytt fra rettssalen - nyheter i rettsutviklingen
                                 v/ spesialrådgiver/advokat Bente V. Espenes og seniorrådgiver/advokatfullmektig Alexander Aas
                                   Gjennomgang av nyere aktuelle dommer, lover og regelverk innenfor arbeidsretten

11.15-11.30              Pause

11.30-12.15              Fortrinnsrett for deltidsansatte v/ forhandlingsleder/advokatfullmektig Marianne Liaklev
                                   Særlig om kravet til likhet i arbeidsoppgaver

12.15-12.30             Pause

12.30-13.00              Har du sett hva kirketjeneren har skrevet på Facebook? v/ rådgiver Silje L. Hjeldsbakken
                                   Hvilke begrensninger kan arbeidsgiver sette på arbeidstakers bruk av Facebook, Instagram, LinkedIn og andre SoMe?
                                   Grensene mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt

13.00-14.00              Lunsj

14.00-15.00              Hvem er sjefen? v/ avdelingsdirektør Ingrid B.Tenfjord
                                   Arbeidsgivers styringsrett, særlig om endringer i eksisterende arbeidsforhold. 

15.00-15.15              Pause

15.15-15.35              Varsling – oppfyller du kravene? v/ spesialrådgiver/advokat Bente V. Espenes
                                   Hva er egentlig varsling, og hvordan bør arbeidsgiver håndtere meldinger som kommer inn?

15.35-16.00              Slik følger du opp sykmeldte arbeidstakere v/ seniorrådgiver/advokatfullmektig Alexander Aas
                                   Hvor ofte og om hva bør vi møte den sykmeldte, og hvilke krav stilles til arbeidsgivers tilrettelegging?

16.00-16.15              Pause

16.15-17.00              Nedbemanning og omorganisering v/ spesialrådgiver/advokat Mona C. Sjødal
                                   Særlig om dokumentasjon, prosess og utvelgelseskriterier

17.00-17.15              Pause

17.15-18.00             De vanligste spørsmålene til KA - spør en rådgiver!
                                   Vi har en kort gjennomgang av noen vanlige spørsmål til KA, før arbeidsgiveravdelingens rådgivere er til disposisjon for kursdeltakerne til å diskutere egne spørsmål og saker. Du kan også sende inn spørsmål i forkant av kurset.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

 

Tid:

Tirsdag 24. september kl. 10.00–18.00 (senest).
Det er ankomst, registrering og kaffe fra kl. 09.30

 

Sted:

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart.

 

Pris:

Deltakeravgiften er kr. 2450,- eks. mva.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset.  

 

Påmeldingsfrist: Fredag 23. august 2019.

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.