Tilbake til kurs

Arbeidsgiver- og strategikonferanse 2020

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger

16.04.2020-16.04.2020 | 50 plasser, 14 påmeldt

 

KA inviterer til arbeidsgiver- og strategikonferanser våren 2020. Det vil avholdes tre konferanser for arbeidsgivere i Den norske kirke – på Gardermoen, i Stavanger og  i Trondheim. Det arrangeres i tillegg en egen konferanse for organisasjonsmedlemmer.

I Stavanger holdes det konferanse 16. april kl. 10.00 – 16.00.

 

Målgruppe:

Ledere av kirkelig fellesråd og bispedømmeråd, kirkeverger, stiftsdirektører, biskoper, personalsjefer etc.

 

Program:

10.00-11.20       Tariffoppgjøret 2020
                              Informasjon, samtaler og debatt om tariffoppgjøret 2020, basert på KAs debattnotat

11.20-11.40       Pause

11.40-12.30       Nye rammer for Den norske kirke
                              Gjennomgang av ny tros- og livssynslov samt status OVF-meldingen.
                              Konsekvenser for arbeidsgiverne.

12.30-13.30       Lunsj

13.30-14.30       Tillitsvalgtordningen på KA-området – fakta og mulighetsrom
                          Lokal lønnspolitikk – eksempler og case

14.30-14.50       Pause

14.50-15.50       Styring, ledelse, samskaping
                              
Hva er riktig styringsmodell for Den norske kirke?

15.50-16.00       Nytt fra KA

 

Sted: 

Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmeveien 1, Sola.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart og veibeskrivelse.

 

Tid: 

Torsdag 16.april 10.00 – 16.00. Det er ankomst med kaffe fra kl. 09.30.

 

Pris:

Deltakeravgiften er kr. 700,- eks. mva. (medlemspris)

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før konferansen faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. konferansen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 13.mars 2020

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.