Tilbake til kurs

Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2019

Sted: Scandic Helsfyr

21.05.2019-22.05.2019 | 77 plasser, 76 pƄmeldt

KA setter kirkebygg og gravplassforvaltningen på agendaen!

På kirkebygg- og gravplasskonferansen 21. og 22. mai setter KA søkelys på forvaltningen av kirkebygg og gravplass. Vi inviterer til en todagers spennende og innholdsrik kirkebyggkonferanse. Gode foredragsholdere vil løfte frem aktuelle temaer for dere som forvalter disse unike byggene.

  • 1. juli i år trer det i kraft en ny byggherreforskrift. Hvilke konsekvenser får den nye forskriften for kirkeverger og byggansvarlige i fellesrådene? 
  • Er reglene for offentlige anskaffelser bare besvær eller er det et målrettet verktøy for å få det man trenger til den beste kvaliteten og prisen?
  • KAs kirkekontrollrapport fra i fjor dokumenterte at kirkene allerede merker klimaendringene, og i årene som kommer vil et stort antall kirker utsettes for større råtefare enn i dag. Hva har endret klima å si for vedlikeholdet av kirkebyggene fremover?

 

Målgruppe: Konferansen retter seg mot de som har ansvar for vedlikehold av kirkebygg og gravplass: Kirkeverger, byggledere, prosjektledere, driftsledere bygg og gravplass etc.

 

Tid: 21.-22. mai på Scandic Helsfyr Innspurten 7, Oslo

 

Program

 

Tirsdag 21. mai

Byggherreansvaret

10:00 Åpning ved KAs administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs                                                                        

10:15 Byggherreforskriften  -om ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse med byggearbeider 

                 v/Thor Olaf Askjer (direktør Norsk eiendom)               

11:00 Pause 

11:15 Endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser

          -herunder krav om elektronisk kommunikasjon.                                                           

                v/ Otto Berg (Kirkelig fellesråd i Oslo)

12:25 Lunsj                                                                                                                      

13:25 Tilstandsvurdering og vedlikehold                                                                          

                v/ Svein Bjørberg (professor NTNU og Multiconsult)

14:35 Pause                                                                                                                     

14:40 Byggherreansvar/prosjektmodell ved gravplassutvidelse                                    

               v/Bjarne Skarestad (ingeniør Bergen kirkelige fellesråd)

15:30 StartBANK, leverandørregister

              v/ Carsten Krøger (CEO Achilles)

16:00 Befaring til Torshov kirke (ca 2 timer)

20:00 Middag

 

Onsdag 22. mai

Klima

09:00 Åpning av dag 2                                                                                                      

                v/Randi Letmolie (direktør KA) og Cathrine Lillo-Stenberg (seniorrådgiver KA)

09:15 Fremtidens klima                                                                                                     

                v/Helga Therese Tilley Tajet (forsker Metrologisk institutt)

10:00 Klimasikring av listeførte kirker i Agderfylkene                                                      

                v/Fredrik Berg (Bygningsantikvar NIKU)

10:40 Pause                                                                                                                         

10:55 Praktisk miljøledelse                                                                                                 

                v/ Øyvind Sandholt (kirkeverge Nannestad)

11:25 Ansvar ved store nedbørsmengder og etiske problemstillinger

Etikk rundt gravplass og flom                                                                                        

                v/ Øystein Dahle (direktør KA)

Erfaringer fra flommen på gravplassen ved Kvinesdal kirke                                           

                v/ Per Øistein Rogstad (kirkeverge Kvinesdal)

11:55 Lunsj                                                                                                                         

13:00 Håndtering av overflatevann

           Grønne flater med stor infiltrasjonsevne                                                               

                v/ Bjørn Embren (Arbor Consult, Sverige)

14:00 Pause                                                                                                                         

14:05 Bruk av drone i som hjelpemiddel i kirkebyggforvaltningen                                    

                v/ Finn Brager-Larsen og Otto Berg (kirkelig fellesråd i Oslo)

14:35 Pause                                                                                                                        

14:40 Erfaringer med bruk av solceller på Strand kirke                                                     

                v/ Trond Hjorteland (kirkeverge Strand)

                og Harald Ringstad (seniorrådgiver KA)

14: 55 Avslutning                                                                                                                  

15: 05 Slutt dag 2

 

Pris: 

Kr 3200,- eks MVA for begge dagene, for kun en av dagene kr 2150,-

Felles middag tirsdag 21. mai for de som ønsker: kr 450,-

Overnatting i forbindelse med konferansen kan bestilles ved påmelding

 

Avmelding etter påmeldingsfristen faktureres med kr. 500,-. 
For avmelding siste 5 dager før kurset eller no-show faktureres kurset i sin helhet.

 

Påmeldingsfrist: 8. april 2019

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet.

 

Personvern: les mer på vår personvernerklæring