Tilbake til kurs

Innføringskurs for ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

Sted: Scandic Vulkan

18.09.2023-20.09.2023 | 30 plasser, 29 pƄmeldt

 

I september inviteres det til kurs for nyansatte innen kirkelig undervisning og diakoni!

 

Målgruppe:
Kurset er for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni.
Kurset er for deg som er ny i jobben, eller relativt fersk i jobben. Det er anledning å melde seg på kurset om du har vært ansatt i noen år, men du kan ikke forvente å få samme utbytte av kurset som hvis du er ny i jobben.

 

Kursinnhold:

          Den norske kirke som arbeidsplass

 • Den norske kirke som trossamfunn, organisasjon og arbeidsplass
 • Møte med sentrale aktører
 • Finnes det en ordning for alt? Om medbestemmelse, tillitsvalgt-rollen, verneombud, HMS, arbeidstid mm.
 • Møte med sentrale aktører som Kirkerådet, KA, KUFO Kirkelig undervisningsforbund, Diakonforbundet, IKO m.fl.

   Yrkesutøvelsen
 • Å være en arbeidstaker: yrkesidentitet, rolleforståelse og profesjon
 • Arbeidsmiljø og arbeidslivsutfordringer med utgangspunkt i Den norske kirkes arbeidsmiljøundersøkelse fra 2021
 • Samarbeid i stab, med folkevalgte/råd og frivillige medarbeidere
 • Yrkesutøvelsen i praksis: Møt en pedagog og en diakon! 
 • Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet

  Menighetspedagogiske og diakonale tema
 • Diakonal trosopplæring
 • De vanskelige spørsmålene (om bibelsyn og teologi)
 • Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep og trakassering

 

Bidragsytere:

 • Eldbjørg Leinebø Ekre, spesialrådgiver i KA
 • Linn Maria Kierulf, spesialrådgiver i KA 
 • Øystein Dahle, fagdirektør i KA
 • Kirkerådet
 • Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Asbjørn Håkonseth, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Silje Ljosland Vaksvik, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Leiv Sigmund Hope, generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
 • Harald Skarsaune, generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund

 

Tid:
Mandag 18.september – onsdag 20.september 2023.
Kurset har oppstart 18.september kl. 10.00 og avslutter 20. september kl. 15.00.

 

Sted: 
Kurset holdes på Scandic Vulkan, Maridalsveien 13a, Oslo.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart og praktisk informasjon.

Tirsdag 19. september legges undervisningen til IKO Kirkelig pedagogisk senter i Colletts gate 43 på St. Hanshaugen.

 

Pris: 
Pris pr. deltaker er kr. 3800,-
Deltakeravgiften inkluderer tredagers kurs med lunsj og pauseservering, samt overnatting 18. og 19. september m/frokost på Scandic Vulkan. Middag mandag 18. september er også inkludert. 

Dersom du ikke ønsker overnatting m/frokost er deltakeravgiften kr. 2500,-

Reise bestilles og dekkes av den enkelte.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

Kurset er subsidiert av OU-midlene og prisen for deltakelse holdes så lav som mulig.

 

Arrangør: 
OU1/Fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni, i samarbeid med IKO-kirkelig pedagogisk senter.

 

Spørsmål?
Om du har spørsmål om kurset, kan du kontakte Eldbjørg Leinebø Ekre i KA.
E-post: eldbjorg.ekre@ka.no
Telefon: 41610918

 

Påmeldingsfrist: Fredag 18.august 2023
Kurset er fulltegnet. Om du ønsker å stå på venteliste for deltakelse, kan du sende en e-post til Anja Høiby-Nikolaisen

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.