Tilbake til kurs

Rammer og regler for arbeidsforholdet (Sør-Hålogaland)

Sted: Scandic Bodø

14.01.2020-15.01.2020 | 35 plasser, 11 påmeldt

 

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde to-dagers kurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene i løpet av høsten 2019 og våren 2020. Det vil også bli holdt et eget kurs for Kirkerådet. I Sør-Hålogaland bispedømme holdes det kurs 14.-15.januar 2020.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første 1,5 dagene av kurset er felles for alle deltakerne. Fellesdelen av kurset vil bli avsluttet til lunsj dag 2, og for de tillitsvalgtes del blir det mulighet for egne samlinger/opplæring. Til arbeidsgiverrepresentantene blir det gitt tilbud om egen opplæring fra KA, eller eventuelt kan tiden også brukes til egne møter for arbeidsgivers representanter dersom det heller er ønskelig.


Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

 

Målgruppe:
Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke.

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

 

Program:

Dag 1

10.30-11.00    Ankomst og kaffe
11.00-11.15    Kursstart, informasjon og presentasjon
11.15-13.00    Medbestemmelse og styringsrett – Hovedavtalen m.m.
13.00-14.00    Lunsj
14.00-16.00    Ansettelser m.m. inkl. case
16.00-16.15    Pause
16.15-18.00    Arbeidstid og arbeidsplaner, ferie, permisjoner etc.

19.00               Middag

 

Dag 2:

08.30-10.00    Arbeidsmiljø og HMS
                       Case: Konflikt på tvers av arbeidsgiverlinjer
10.00-10.15    Pause
10.15-11.45    Lønn: Systemer, fastsettelse, justeringer etc.
11.45-12.00    Avslutning - konkurranse
12.00-13.00    Lunsj

Fellesdel slutt klokken 13:00
13.00-16.00    Separat opplegg for den enkelte fagforening og arbeidsgiver

 

Tid:
14.-15. januar 2020.

Det er oppstart tirsdag 14.januar kl. 11.00.
Kurset avsluttes onsdag 15.januar kl. 16.00. 

 

Sted:
Scandic Bodø, Sjøgata 23, Bodø.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart og veibeskrivelse.

 

Pris:
Kurset er gratis.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 

Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes dersom det ikke skal sendes avmeldingsgebyr. 

 

Mer informasjon:
Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/ direktør Ingrid B. Tenfjord eller Presteforeningen v/ forhandlingssjef Kristian Mollestad.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 13.desember 2019.
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs). Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.