Tilbake til kurs

Rammer og regler for arbeidsforholdet (Tunsberg)

Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden

28.10.2021-29.10.2021 | 35 plasser, 33 påmeldt

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde to-dagers kurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene og Kirkerådet. Ni av tolv kurs ble avholdt september 2019 til februar 2020. De tre siste ble avlyst grunnet pandemien, men settes nå opp igjen. Dette kurset er for tillitsvalgte, arbeidsgiverrepresentanter og verneombud i Tunsberg bispedømme.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte samt verneombud, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første 1,5 dagene av kurset er felles for alle deltakerne, med et fast opplegg for alle kurs. Den siste halve dagen møtes de tillitsvalgte for seg, og arbeidsgiverrepresentantene for seg. Mer informasjon om denne delen kommer senere. 

Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

 

Målgruppe:
Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke. Kurset er ikke åpent for representanter fra menighetsråd, kirkelig fellesråd eller organisasjoner.

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

 

Program:

Dag 1

09.30-10.00    Ankomst og kaffe
10.00-10.15    Kursstart, informasjon og presentasjon
10.15-12.15    Medbestemmelse og styringsrett – Hovedavtalen m.m.
12.15-13.15    Lunsj
13.15-15.15    Ansettelser m.m.
15.15-15.30    Pause
15.30-17.00    Lønn: Systemer, fastsettelse, justeringer etc.

19.00               Middag

 

Dag 2:

08.30-10.00   Arbeidsmiljø og HMS           
10.00-10.15    Pause
10.15-11.45    Arbeidstid og arbeidsplaner, ferie, permisjoner etc.
11.45-12.00    Avslutning - konkurranse
12.00-13.00    Lunsj
13.00-15.00    Separate samlinger for hhv. arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter. Mer info kommer.

 

Tid:

28. oktober - 29. oktober 2021.

Det er oppstart torsdag 28. oktober  kl. 10.00.
Kurset avsluttes fredag 29. oktober senest kl. 15.00. 

 

Sted:
Clarion Collection® Hotel Tollboden
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart.

 

Pris:
Kurset, inkludert måltider og overnatting, er gratis.
Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 

Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter, selv om kurset er gratis. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes dersom det ikke skal sendes avmeldingsgebyr. 

 

Mer informasjon:
Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/ direktør Ingrid B. Tenfjord eller Presteforeningen v/ forhandlingssjef Kristian Mollestad.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Sunniva Opsahl

 

Påmeldingsfrist: 6. oktober kl. 16.00

 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.