Tilbake til kurs

Storkommunekonferansen 2019 - for inviterte

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

03.06.2019-03.06.2019 | 59 plasser, 59 pƄmeldt

 

KA har gleden av å ønske velkommen til Storkommunekonferansen 2019!

Kirkeverger, fellesrådsledere og prost/geistlig representant i de 25 største kommunene inviteres til konferansen som holdes på Gardermoen mandag 3.juni. 

Les om konferansen her!

 

Program:

09.30: Kaffe og rundstykker

10:00: Åpning ved styreleder i KA, Hege Hovland Malterud

10.15: Statsråd Kjell Ingolf Ropstad: «Trossamfunnenes betydning i lokalsamfunnet»

10.30: Samskaping som strategi for sosial innovasjon ved Lars Ueland Kobro

11.30: Lunsj

12.30: En diakonal folkekirke – slik gjør vi det

«Regjeringen vil stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer», heter det i Granavolden-erklæringen. Hvordan skal kirken gå fram for å etablere og opprettholde et godt samarbeid med kommunen på dette området? Vi får presentert eksempler fra virkeligheten og henter ut læringspunkter gjennom en panelsamtale, ledet av kommunikasjonssjef i KA, Trygve W. Jordheim.

Medvirkende:

  • Inger Johanne Bolstad, diakonal prosjektleder i Kristiansand kirkelige fellesråd
  • Andreas Eidsaa, kirkeverge i Sandnes
  • Astrid Holmsen Krogh, kirkeverge i Bærum
  • Morten Skauge, kommunestyrerepresentant (H) og leder i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune

13.45: Kaffepause

14.00: Videre arbeid med ny kirkeordning

Kirkerådet vil i sitt møte 13.-14. juni ta fatt arbeidet med ny kirkeordning, og saksfremlegg fra sekretariatet vil foreligge innen Storkommunekonferansen. Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen forteller om forslaget og om den planlagte fremdriften i saken. Respons ved utvalgte konferansedeltakere. Denne bolken ledes av avdelingsdirektør i KA, Øystein Dahle.

15.00: Aktuelt fra KA

15.30: Slutt

 

Målgruppe:

Fellesrådsleder, prost/geistlig representant og kirkeverge i de 25 største kommunene.
Konferansen er kun for inviterte.

 

Sted:

Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, Jessheim.

Her finner du kursstedets hjemmesider og kart.

 

Pris:

Prisen er kr. 1450,- eks. mva pr. deltaker. 

For avmelding etter påmeldingsfristen, faktureres avmeldingsgebyr på kr. 500,-

 

For avmelding siste 5 dager før konferansen eller no-show, faktureres konferansen i sin helhet. 

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. konferansen. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 3. mai 2018

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet.