Tilbake til kurs

"Møte med mennesker" - Sentralt kurs

Sted: Scandic Oslo Airport

30.08.2021-01.09.2021 | 30 plasser, 25 pƄmeldt

 

Hvorfor skal tilsatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hva er det som avgjør hvordan folk opplever møtet med deg som tilsatt og din arbeidsplass? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Hva gjør vi når brukerne kommer med klager og kritikk?

Dette er noen av temaene som blir tatt opp når driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen arrangerer kurset «Møte med mennesker» på Gardermoen 30.august-1.september 2021. «Møte med mennesker» et tverrfaglig kursopplegg, hvor deltakernes egne erfaringer er utgangspunktet. Målet med kurset er at det skal gjøre deltakerne tryggere i situasjoner som kan være vanskelige.

Kurset er godkjent som Kirketjenerskolen 3 og Gravplasskolen 3. Alle deltakere får kursbevis ved fullført kurs. Kurset er subsidiert av OU-midlene, slik at det skal være lav økonomisk terskel for å delta.

 

Målgruppe:

Kursets primære målgruppe er kirketjenere og gravplassarbeidere, men det er også åpent for andre kirkelig tilsatte (eksempelvis klokkere, kontortilsatte, kirkeverger).

Dersom kurset blir fulltegnet, har kirketjenere og gravplassarbeidere fortrinnsrett.

 

Tema

Temaene som tas opp er knyttet til utfordringer målgruppen blir stilt ovenfor i møte med mennesker i forskjellige livssituasjoner:
1. Krisereaksjoner, sorg og riter
2. Likebehandling og service
3. Kommunikasjon, offentlighet og åpenhet
4. Klager og kritikk
5. Samarbeid, kollegastøtte og debrifing

 

Program

Mandag 30.august

09.30: Velkommen!

10.00: Krise- og sorgreaksjoner, møte med sørgende. Ritualer, hva og hvorfor?

13.00: Lunsj

14.00: Likebehandling i praksis

17.00: Slutt for dagen

18.00: Middag

 

Tirsdag 31.august

09.00: Kommunikasjon – offentlighet og åpenhet

13.00: Lunsj

14.00: Klager og kritikk

17.00: Slutt for dagen

18.00: Middag

 

Onsdag 1.september

09.00: Samarbeid, kollegastøtte og debriefing

11.30: Lunsj

12.30: Samarbeid, kollegastøtte og debriefing forts.

14.00: Oppsummering

15.00: Slutt for dagen

Obs: Det kan bli mindre endringer på programmet.

 

Kursholder:

Rådgiver Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet

 

Tid:

Kurset varer fra mandag 30.august til onsdag 1. september 2021.

Det er oppstart 30.august kl. 09.30 og kurset avslutter 1. september kl. 15.00.

 

Sted:

Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen.
Hotellets hjemmesider med kart og veibeskrivelse finner du her.

 

Pris:

Deltakeravgiften for ansatte innen KAs OU-område er kr. 3000,-
For andre deltakere er deltakeravgiften kr. 6000,-

Deltakeravgiften inkluderer tredagerskurs m/ lunsj, overnatting 30. og 31. august m/frokost, samt middag 30. og 31.august.
Studiemateriell er også inkludert i deltakeravgiften.

Vennligst hak av for om du ønsker middag og overnatting når du melder deg på.

 

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-
Ved avmelding siste 5 dager før kursstart, faktureres kurset i sin helhet.


Påmeldingsfrist: Fredag 6.august 2021

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

Arrangøren planlegger for gjennomføring av arrangementet, men tar forbehold om smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.