Tilbake til kurs

En verdig gravferd for alle

Sted: Quality Hotel Augustin AS

14.11.2019-14.11.2019 | 25 plasser, 25 pƄmeldt

 

Torsdag 14. november arrangeres kurset «En verdig gravferd for alle» i Trondheim.

De tilsatte i gravferdssektoren møter et stort mangfold når det gjelder ønsker og forventninger hos de pårørende og publikum forøvrig. I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Hvordan utfordres vi når det gjelder praktisk arbeid, håndtering av de pårørende og tilrettelegging for ulike gravskikker?

Kurset er godkjent som modul B av Gravplasskolen 2.

 

Tema som vil bli berørt:

  • Kort om bakgrunnen for gravferdslovens faneparagraf
  • Konkrete eksempler på paragrafer som berører praksis knyttet til kulturelt og religiøst mangfold
  • Gravferdsforvaltningen som en del av et offentlig velferdstilbud
  • Gravplasstilsattes rolle i møte med etterlatte, publikum og sektorens samarbeidspartnere
  • Hva må vi kunne om ulike religioner/livssyn?
  • Kort om de mest aktuelle tros- og livssynssamfunnenes gravferdsskikker

 

Målgruppe:
De som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorietilsatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd.

 

Tid:
Torsdag 14.november kl. 10.00-16.00.

 

Sted:
Quality Hotel Augustin, Kongensgate 26, Trondheim.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart.

 

Pris:
Deltakeravgiften for ansatte innen KAs OU-område er kr. 650,- eks. mva.
For andre deltakere er deltakeravgiften kr. 1 650,- eks. mva.

Prisen inkluderer dagskurs med lunsj.
Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før konferansen faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

Kurset er subsidiert av OU-midlene.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11.oktober 2019

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.