Tilbake til kurs

Nettkurs: Håndtering av flom- og skredfare for kirker

28.01.2021-28.01.2021 | 1000 plasser, 39 påmeldt

Flom og skred er et økende problem med et varmere og våtere klima som også får konsekvenser for våre kirker og gravplasser. Hva innebærer det å eie en kirke eller gravplass om befinner seg i faresonen for flom og/eller skred? Hva er lokal kirkas ansvar? Og hva med kommunen?

I 2020 har KA gjennomført en kartlegging som viser at rundt 80 kirker ligger utsatt til for flom og/eller skred. Antakelig gjelder dette enda flere av gravplassene. På dette nettkurset gjennomgås KAs nye veileder for akutte naturfarer for kirkebygg.

 

Dato og tid: Torsdag 28.januar 2021 kl. 12.30-13.30   

Varighet: 1 time   

Målgruppe: Kirkeverger, kirkebygg- og gravplassansvarlige og andre

Kursholder: Naturfarekoordinator Idun Holsdal (Multiconsult) og fung. seksjonssjef Hallvard Berg (Seksjon for skred- og flomkartlegging, Norges vassdrags- og energidirektorat)

Pris: Kurset er gratis.

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 27.januar kl. 9.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (kurs@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.