Tilbake til kurs

Nettkurs: Håndtering av flom- og skredfare for kirker

28.01.2021-28.01.2021 | 1000 plasser, 35 påmeldt

Flom og skred er et økende problem med et varmere og våtere klima som også får konsekvenser for våre kirker og gravplasser. Hva innebærer det å eie en kirke eller gravplass om befinner seg i faresonen for flom og/eller skred? Hva er lokal kirkas ansvar? Og hva med kommunen?

I 2020 har KA gjennomført en kartlegging som viser at rundt 80 kirker ligger utsatt til for flom og/eller skred. Antakelig gjelder dette enda flere av gravplassene. På dette nettkurset gjennomgås KAs nye veileder for akutte naturfarer for kirkebygg.

 

Dato og tid: Torsdag 28.januar 2021 kl. 12.30-13.30   

Varighet: 1 time   

Målgruppe: Kirkeverger, kirkebygg- og gravplassansvarlige og andre

Kursholder: Naturfarekoordinator Idun Holsdal (Multiconsult) og fung. seksjonssjef Hallvard Berg (Seksjon for skred- og flomkartlegging, Norges vassdrags- og energidirektorat)

Pris: Kurset er gratis.

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 27.januar kl. 9.00
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).  

Nettkurset foregår gjennom verktøyet Crowdcast. Du trenger ingen spesiell programvare, kun en oppdatert nettleser, som f.eks. Chrome. Det sendes ut e-post med informasjon og tilgang til kurset når påmeldingsfristen utløper.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.