Tilbake til kurs

KAs lederutviklingsprogram 2021-2022

13.09.2021-28.04.2022 | 25 plasser, 25 pƄmeldt

 

KA har gjennom mange år arrangert lederutviklingsprogram, og nå starter vi opp et nytt program i september 2021!

KAs lederutviklingsprogram skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirkelige og ideelle virksomheter. Programmet har som målsetting at deltagerne skal få kunnskap om sentrale emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, og hvordan denne kunnskapen kan forstås og anvendes innenfor en kirkelig/ideell kontekst.

 

Gjennom lederprogrammet ønsker vi å utvikle

  • evne til å anvende ledelse- og organisasjonsfaget på kirke og ideell virksomhet
  • kunnskap om ulike lederroller og deres ulike legitimitet
  • innsikt i utøvelsen av egen lederrolle
  • kompetanse i å håndtere komplekse mål
  • kompetanse i å forvalte virksomhetens finansielle, menneskelige og kulturelle/åndelige ressurser
  • kompetanse i legitim maktutøvelse og personalledelse (arbeidsgiverrollen)
  • forståelse for sammenhengen mellom ledelse og demokratisk styring
  • kompetanse i kommunikasjon, samhandlings- og endringsprosesser
  • kompetanse i konflikthåndtering og arbeid for et godt arbeidsmiljø


Lederutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i et behovsdrevet kompetansebegrep der kompetanse forstås som evne til å håndtere komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Programmet sikter mot å utvikle denne lederkompetanse både gjennom erfaringsdeling, refleksjon/veiledning og formidling av ledelsesteoretisk kunnskap.


Målgruppe

Lederutviklingsprogrammet er tilrettelagt for ledere med personalansvar blant KAs medlemmer (kirkeverger, stiftsdirektører, proster, generalsekretærer, personalsjefer mv).

Det vil også være åpent for ledere i kirkelige/ideelle virksomheter som ikke er medlemmer i KA.

 

Kursopplegget

KAs lederutviklingsprogram består av tre samlinger over to semestre.

Det blir ca. 30 timers variert undervisning på hver samling med rom for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling fra deltakerne. Noe av arbeidet vil bli tilrettelagt som veiledningsgrupper. Deltakerne vil gjennom dette få mulighet til å reflektere over egen arbeidssituasjon i en mindre gruppe, og diskutere nærmere f.eks. hvordan håndtere konkrete situasjoner eller krav som en lederstilling innebærer.

Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene.

 

Eksamen

KA har inngått en samarbeidsavtale med VID der kurset vil legge opp til at deltagerne tar eksamen i HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (5 studiepoeng) og Organisering, ledelse og endring i ideell sektor (15 studiepoeng). 

 

Tid og sted

1. samling: 13.-17. september 2021, Granavolden Gjæstgiveri (Gran)

2. samling: 31. januar – 4. februar 2022, Thorbjørnrud hotell (Jevnaker)

3. samling: 25.-28.april 2022, Grand Hotel Åsgårdstrand (Åsgårdstrand)

 

Pris

Pris for KAs medlemmer er kr. 43 000,- (kr. 21 500,- pr. semester).
Pris for ikke-medlemmer er kr. 53 000 (kr. 26 500,- pr. semester).

KAs medlemmer som er innunder OU1-ordningen får redusert sin deltakeravgift for 1. semester med kr. 5000,- og betaler derfor kr. 16 500,- for høstsemesteret. Det er ennå ikke avklart om deltakeravgiften for vårsemesteret subsidieres.

Prisene inkluderer kost og losji for alle samlingene.
Reise til/fra samlingene må bestilles og dekkes av den enkelte.
Eventuell eksamensavgift og semesteravgift ved VID kommer i tillegg. Faglitteratur er ikke inkludert i prisen.

 

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om KAs lederutviklingsprogram, kan du ta kontakt med seniorrådgiver Linn Maria Kierulf (e-post: linn.maria.kierulf@ka.no / tlf: 932 47 002).

 

Påmeldingsfrist: Fredag 11.juni 2021

Kurset er fulltegnet. Dersom du ønsker å stå på venteliste, ta kontakt med kurskoordinator Sunniva Opsahl (e-post kurs@ka.no)


Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

KA planlegger for gjennomføring av kursprogrammet, men tar forbehold om smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.