Tilbake til kurs

Arbeidstid og arbeidsplanlegging

Sted: Scandic Oslo Airport

26.08.2019-26.08.2019 | 30 plasser, 29 pƄmeldt

 

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til kurs om arbeidstid og arbeidsplanlegging!

Målsettingen for kurset er å styrke kompetansen og samhandlingen mellom de lokale parter. Kursdagen vil ta for seg regler, metode og praktiske/konkrete sider ved arbeidsplanlegging.

Kurset er subsidiert av OU-midlene.

 

Tema:

* Arbeidstidsbestemmelser

* Godtgjøringer

* Hvordan sette opp en arbeidsplan?

* Roller og ansvar

Det tas forbehold om endringer i kursinnholdet.

 

Målgruppe:

Arbeidsgiver og tillitsvalgte i det enkelte fellesråd/ menighetsråd. Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte eller tillitsvalgte ikke har anledning til å delta, kan også arbeidstakere delta på kurset.

Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver/arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar. 

 

Tid:

Mandag 26.august 2019 kl. 09.30 - 17.00. 

 

Sted:

Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart og veibeskrivelser.

 

Pris:

Deltakeravgiften er kr. 500,- eks. mva.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 400,- 
Ved avmelding siste 5 dager før kurset, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset. OU dekker ikke reise og eventuell overnatting

 

Påmeldingsfrist: Fredag 2. august 2019.

Kurset er fulltegnet. Dersom dere ønsker å stå på venteliste, kontakt Anja Høiby-Nikolaisen på e-post kurs@ka.no. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.