Tilbake til kurs

Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2023

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

23.03.2023-24.03.2023 | 90 plasser, 83 påmeldt

 

Hvordan kan vi som jobber med kirkebygg og gravplass drive bærekraftig?Hva har skjedd med driften vår de siste årene?
Det er mange som har tatt tak. Mange har gjort mye, noen litt og andre lurer på hvor de skal begynne.

I mars ønsker vi velkommen til KAs kirkebygg- og gravplasskonferanse!
Her skal vi dele, lære og inspireres til å gå videre med det bærekraftige arbeidet vårt.

 

Program: 

Torsdag 23. mars

10.00   Velkommen! v/ adm. direktør Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

            Hva er bærekraft i Drammen kommune? Og hvordan jobbe grønt? v/ Drammen kommune

            Et bærekraftig arbeidsliv. Arbeidskriminalitet i bygg og anlegg v/ Hanna Kjemprud (Fair Play Bygg)

            Presentasjon av stands

11.30   Lunsj

13.00   Når er bevaring og oppgradering av eldre bygg ikke bare et kulturminnetiltak, men også et klimatiltak?
            Læring fra Innlandprosjektet «Klimagassutslipp fra oppgradering av eldre bygg»

            v/ seniorrådgiver Mie Fuglseth (Grønn Byggallianse)

            Offentlige bygg som passivhus. Lærdom fra Marienlyst skole i Drammen.
             v/ vedlikehold- og miljøsjef Geir Andersen (Drammen kommune)

            Varmegjenvinning ved Drammen krematorium v/ Drammen kirkelig fellesråd       

14.15   Pause

14.30   Gravplassmelding v/ ass. kirkeverge Per Øyvind Skrede (Nordre Follo)

            Urneveggen v/ kirkeverge Håvard Russnes (Notodden)

            Bli kjent med lokal kulturhistorie via gravplassvandring v/ sokneprest Carl Ove Fæster (Borre)

 

15.45   Befaring til Tangen kirkegård og kapell, Bragenes kirkegård og kirke.
            Det blir også mulighet for å besøke Drammen krematorium.
            v/ initiativtakere Eva Stabekk og Jorunn Vik

19.30   Middag

 

Fredag 24. mars

08.30   Besøk i Strømsø kirke:
            Driften av bygget og byggets vei fra soknekirke til bykirke v/ staben i Strømsø

10.00   Det livssynsåpne samfunnet v/ professor ved MF og leder av Stålsett-utvalget (NOU 2014:1) Sturla Stålsett

            Gravkapeller i Norge v/ kunsthistoriker Elisabeth Andersen og bygningsantikvar Fredrik Berg (NIKU)

11.30   Lunsj

12.30   Håpets katedral- et annerledes seremonirom i Fredrikstad v/ kunstnerisk leder Solveig Egeland

            Bærekraft i praksis. Vi har gjort det sånn. Gode eksempler fra fellesråd Norge rundt.

14.00   Bevaringsprogrammet for særskilt verdifulle kirker

14.40  Bygg og bevar og andre ressurser på området - Hvilken type informasjon kan du finne her? 
           v/ fagsjef bygningsvern Olle Christer Stenby (Bygg og bevar)

15.00   Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.


Målgruppe: Kirkeverger, kirkebyggforvaltere, kirketjenere, gravplassforvaltere og gravplassansatte

Tid:
23. mars – 24.mars 2023.
Konferansen har oppstart torsdag 23. mars kl. 10.00 og avsluttes fredag 24. mars kl. 15.00.

Sted:
Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart og praktisk informasjon.

Pris:
Deltakeravgift inkl. middag og overnatting 23.mars er kr. 4500,- eks. mva.

Prisen for deltakelse uten middag/overnatting er kr. 3400,- eks.mva.
Prisen for deltakelse uten overnatting, men med middag 23. mars, er kr. 3900,- eks.mva.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før konferansen, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. Påmeldingsfrist: Fredag 17.februar 2023
Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.