Tilbake til kurs

Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2023

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

23.03.2023-24.03.2023 | 84 plasser, 78 pƄmeldt

 

Hvordan kan vi som jobber med kirkebygg og gravplass drive bærekraftig?Hva har skjedd med driften vår de siste årene?
Det er mange som har tatt tak. Mange har gjort mye, noen litt og andre lurer på hvor de skal begynne.

I mars ønsker vi velkommen til KAs kirkebygg- og gravplasskonferanse!
Her skal vi dele, lære og inspireres til å gå videre med det bærekraftige arbeidet vårt.

 

Program: 

Torsdag 23. mars

10.00   Velkommen! v/ direktør Randi Moskvil Letmolie (KA)

10.15   Hva er bærekraft i Drammen kommune? Og hvordan jobbe grønt? v/ klimarådgiver Oda Bjørnnes (Drammen kommune)

10.45  Et bærekraftig arbeidsliv. Arbeidskriminalitet i bygg og anlegg v/ Hanna Kjemprud (Fair Play Bygg)

11.20   Presentasjon av stands

11.30   Lunsj

13.00   Når er bevaring og oppgradering av eldre bygg ikke bare et kulturminnetiltak, men også et klimatiltak?
            Læring fra Innlandprosjektet «Klimagassutslipp fra oppgradering av eldre bygg»

            v/ seniorrådgiver Mie Fuglseth (Grønn Byggallianse)

13.45   Offentlige bygg som passivhus. Lærdom fra Marienlyst skole i Drammen.
            v/ vedlikehold- og miljøsjef Geir Andersen (Drammen kommune)

            Varmegjenvinning ved Drammen krematorium v/ Drammen kirkelig fellesråd       

14.15   Pause

14.30   Gravplassmelding v/ ass. kirkeverge Per Øyvind Skrede (Nordre Follo)

15.00   Bli kjent med lokal kulturhistorie via gravplassvandring v/ sokneprest Carl Ove Fæster (Borre)

15.30   Pause

16.00   Befaring til Tangen kirkegård og kapell, Bragenes kirkegård og kirke.
            Det blir også mulighet for å besøke Drammen krematorium.
            v/ initiativtakere Eva Stabekk og Jorunn Vik

19.30   Middag

 

Fredag 24. mars

08.30   Besøk i Strømsø kirke:
            Driften av bygget og byggets vei fra soknekirke til bykirke v/ staben i Strømsø

10.00   Det livssynsåpne samfunnet v/ professor ved MF og leder av Stålsett-utvalget (NOU 2014:1) Sturla Stålsett

11.00  Gravkapeller i Norge v/ kunsthistoriker Elisabeth Andersen og bygningsantikvar Fredrik Berg (NIKU)

11.30   Lunsj

12.30   Håpets katedral- et annerledes seremonirom v/ kunstnerisk leder Solveig Egeland

13.00   Gjør det lille du kan: Bærekraft i praksis – eksempler fra fellesråd Norge rundt.

14.00  Bevaringsprogram for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg v/seksjonssjef Harald Ibenholt (Riksantikvaren)

14.40  Bygg og bevar og andre ressurser på området - Hvilken type informasjon kan du finne her? 
           v/ fagsjef bygningsvern Olle Christer Stenby (Bygg og bevar)

15.00   Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.


Målgruppe: Kirkeverger, kirkebyggforvaltere, kirketjenere, gravplassforvaltere og gravplassansatte

Tid:
23. mars – 24.mars 2023.
Konferansen har oppstart torsdag 23. mars kl. 10.00 og avsluttes fredag 24. mars kl. 15.00.

Sted:
Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart og praktisk informasjon.

Pris:
Deltakeravgift inkl. middag og overnatting 23.mars er kr. 4500,- eks. mva.

Prisen for deltakelse uten middag/overnatting er kr. 3400,- eks.mva.
Prisen for deltakelse uten overnatting, men med middag 23. mars, er kr. 3900,- eks.mva.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 
Ved avmelding siste 5 dager før konferansen, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. Påmeldingsfrist: Fredag 17.februar 2023
Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. 
Dersom du ønsker å melde deg på konferansen, kan du ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen
Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.