Tilbake til kurs

Gravplasskolen 1, 2 og 3

 

Arbeidet på gravplassen er mangfoldig og arbeidsoppgavene krever allsidighet når det gjelder kunnskap og ferdigheter. Gravplasskolen er et utdanningsprogram som består av tre deler som til sammen utgjør en helhet og hvor målet er å gi en grunnleggende innføring i de temaene man møter på i gravplassarbeidet.

Gravplasskolen 1 – Grønt og grått. Les mer her.
Gravplasskolen 2 – Grunnleggende gravferdskompetanse. Les mer her.
Gravplasskolen 3 – Møte med mennesker. Les mer her.

Gravplasskolens tre deler kan tas i den rekkefølge man selv ønsker. 

 

Målgruppe:

Gravplasskolen er primært rettet mot ansatte som arbeider med praktisk gravplassdrift, men vil også være åpent for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg et fremtidig arbeid innen gravplassektoren.

Gravplasskolen 3 er et tverrfaglig kursopplegg som retter seg mot gravferdstilsatte, kirketjenere, gravplassansatte, kontortilsatte, klokkere og andre interesserte.

 

Lønn:

I følge Hovedtariffavtalen for Den norske kirke skal 

  • ansatte innplassert i lønnsgruppe 1, med arbeidsoppgaver på gravplass og som har fullført Gravplasskolen, gis et lønnstillegg på kr. 15 000
  • kirketjenere (stillingskode 5137) som har fullført både Kirketjenerskolen og Gravplasskolen gis et ytterligere tillegg på kr. 5000
  • fagarbeidere (stillingskode 5124) som har fullført Gravplasskolen, og som ikke allerede er anleggsgartner eller lignende, gis et tillegg på kr. 5000 

 

Organisering:

Ferdigstillelsen av Gravplasskolen og igangsettelsen av tilbudet har blitt ivaretatt av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta. Gravplasskolen driftes i nært samarbeid med Senter for opplæring av anleggsgartnerfaget og Norsk forening for gravplasskultur.

Mer informasjon om Gravplasskolens organisering finner du under hver enkelt del av skolen. Se lenker lenger opp på siden.

  

Mer informasjon:

For mer informasjon om Gravplasskolen og oppmelding mm. kan du besøke Gravplasskolens hjemmesider.