Tilbake til kurs

Lønnsfastsettelse og lønnsregulering - nettkurs

09.12.2021-09.12.2021 | 500 plasser, 10 påmeldt

På dette nettkurset skal vi se nærmere på Hovedtariffavtalens lønnssystem. Det vil bli en gjennomgang av bestemmelsene for garantilønn og innplassering, herunder hvilket handlingsrom arbeidsgiver har og hvilke kriterier som bør inngå i vurderingen. Vi skal også se nærmere på plassering og snittlønn for visse av de unormerte stillingene. Det vil videre bli en gjennomgang av forhandlingsbestemmelsene som kommer til anvendelse ved endrede oppgaver, ansvar eller kompetanseheving, samt bestemmelsen om rekruttere og beholde (HTA kapittel 4 pkt. 4.1 og 4.2).

Webinaret begrenser seg til lønnssystemet for fellesråd/menighetsråd og organisasjonsmedlemmer (HTA kapittel 4 pkt. 4.6). Bestemmelsene for lønnsfastsettelse i rDnk vil ikke bli gjennomgått.

Dato og tid: Torsdag 9. desember 2021 kl. 12.30-13.30   

Varighet: 60 min

Målgruppe: Kirkeverger, daglig ledere, personalsjefer, personalmedarbeidere og andre arbeidsgiverrepresentanter som foretar lønnsvurdering og lønnsfastsettelser

Kursholder: Direktør Ingrid B. Tenfjord

Pris: 
Deltakeravgiften for KA-medlemmer er kr. 300,-
For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 600,-

Dersom man er 2-5 deltakere fra samme arbeidsgiver, er totalprisen for gruppen kr. 600,- for KA-medlemmer og kr. 1200,- for ikke-medlemmer. Alle personer som skal delta må meldes på, slik at alle får tilgang til kurset. Deltakeravgiften blir justert før fakturering.
Alle priser er eks.mva.

For avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kursavgift. 

 

Påmeldingsfrist: Onsdag 8. desember kl. 9.00

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.