Tilbake til kurs

Rammer og regler for arbeidsforholdet

Sted: Scandic Oslo Airport

12.10.2023-13.10.2023 | 37 plasser, 36 pƄmeldt

OU1-styret avholder i høst to todagerskurs om arbeidsforholdets rammer og regler. Kurset er for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte sammen, og utvikles og holdes sammen av representanter fra KA og fagforeningene sentralt. Det avholdes kurs på Gardermoen 12.-13. oktober, samt i Trondheim 20.-21. november. Det vil settes opp ytterligere kurs etter nyttår.

Slike felles kurs har vært avholdt flere ganger tidligere med svært gode tilbakemeldinger. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse. Blant temaene på kurset er arbeidstid og arbeidstidsplanlegging, tillitsvalgtordninger/medbestemmelse og ansettelsesprosesser. Vi tar gjerne også imot innspill om temaer som bør tas opp på et slikt felleskurs for arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Kurset er sponset av OU-midlene, og deltakeravgiften er derfor lav – kun kr. 1 000,- per deltaker inkludert måltider og overnatting. Vi håper dette skal gi mange arbeidsgivere og tillitsvalgte mulighet til å delta.

 

Målgruppe:
Arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte i fellesråd og menighetsråd, samt KAs tariffbundne organisasjonsmedlemmer. Det er krav om at både tillitsvalgt og representant for arbeidsgiver ved samme virksomhet deltar. Dersom dette ikke er mulig, ta kontakt med oss på e-post.

Vi gjør oppmerksom på at kurset først og fremst er tilpasset Den norske kirke, men inneholder likevel mye relevant tematikk også for organisasjonsmedlemmene.

Det er i utgangspunktet «førstemann til mølla» dersom interessen overstiger antall plasser. OU1-styret tar likevel forbehold om at det ved stor interesse kan foretas en justering dersom det er mange påmeldte fra samme virksomhet.  

 

Program:
Program kommer.

 

Tid:
Torsdag 12.oktober - fredag 13.oktober 2023.  
Dag 1 er det oppstart kl. 10.00. Kurset avslutter dag 2 kl. 15.00.

 

Sted:
Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart. 

 

Pris:
Deltakeravgiften er subsidiert av OU-midlene og er kr. 1000,- pr. deltaker. Dette inkluderer todagers kurs med lunsj og pauseservering, samt én middag og overnatting m/frokost. Det bestilles middag og overnatting til alle dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

OU1-styret vurderer å avsette en pott til utjevning av reiseutgifter for deltakere med store reiseutgifter til kurset. Ta i så fall kontakt på forhånd på e-post for mer informasjon.

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres avmeldingsgebyr (500,-).
Ved avmelding siste 5 dager før kurs, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 1.september 2023

Kurset er fulltegnet. For ventelisteplass kan du sende en e-post til Anja Høiby-Nikolaisen

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved påmelding til OU-arrangementer blir deltakeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.