Tilbake til kurs

Rammer og regler for arbeidsforholdet (Bjørgvin)

Sted: Clarion Hotel Admiral

04.11.2019-05.11.2019 | 32 plasser, 32 pƄmeldt

 

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke skal holde to-dagers kurs om arbeidsforholdets rammer og regler i alle bispedømmene i løpet av høsten 2019 og våren 2020. Det vil også bli holdt et eget kurs for Kirkerådet. I Bjørgvin bispedømme holdes det kurs 4.-5.november 2019.

Kurset er felles for arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, og blir holdt av KA og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Det vil bli variert mellom forelesninger, gruppearbeid, case etc. Vi vil ta opp sentrale temaer fra både tariff og lovverk for felles gjennomgang, diskusjon og forståelse.

De første 1,5 dagene av kurset er felles for alle deltakerne. Fellesdelen av kurset vil bli avsluttet til lunsj dag 2, og for de tillitsvalgtes del blir det mulighet for egne samlinger/opplæring. Til arbeidsgiverrepresentantene blir det gitt tilbud om egen opplæring fra KA, eller eventuelt kan tiden også brukes til egne møter for arbeidsgivers representanter dersom det heller er ønskelig.


Kursdeltakelse, inkludert måltider og overnatting, er betalt av OU-midler og er derfor gratis for deltakerne. Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

 

Målgruppe:
Arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud i rettssubjektet Den norske kirke.

Ved interesse utover antall plasser vil plassene fordeles forholdsmessig mellom fagforeningene.

 

Program:

Dag 1

09.30-10.00    Ankomst og kaffe
10.00-10.15    Kursstart, informasjon og presentasjon
10.15-12.30    Medbestemmelse og styringsrett – Hovedavtalen m.m.
12.30-13.30    Lunsj
13.30-15.30    Ansettelser m.m. inkl. case
15.30-15.45    Pause
15.45-17.30    Arbeidsmiljø og HMS inkl. case om konflikt på tvers av arbeidsgiverlinjer

19.00               Middag

 

Dag 2:

08.30-10.15    Arbeidstid og arbeidsplaner, ferie, permisjon etc.
10.15-10.30    Pause
10.30-11.45    Lønn: Systemer, fastsettelse, justeringer etc.
11.45-12.00    Avslutning - konkurranse
12.00-13.00    Lunsj

Fra klokken 13:

  • Arbeidsgiverrepresentantene har en egen bolk med KA som avsluttes senest kl. 15.00
  • Verneombud og tillitsvalgte for PF avsluttes 15.30
  • For øvrige deltakere avsluttes kurset kl. 13.00

 

Tid:
4.-5.november 2019.

Det er oppstart mandag 4.november kl. 10.00.
Kurset avsluttes tirsdag 5.november kl. 13/15/15.30. 

 

Sted:
Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, Bergen.
Her finner du kursstedets hjemmesider med kart.

 

Pris:
Kurset, inkludert måltider og overnatting, er gratis.
Vi bestiller middag og overnatting til alle deltakere, dersom annen beskjed ikke gis ved påmelding.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,- 

Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes dersom det ikke skal sendes avmeldingsgebyr. 

 

Mer informasjon:
Spørsmål om kurset kan rettes til KA v/ direktør Ingrid B. Tenfjord eller Presteforeningen v/ forhandlingssjef Kristian Mollestad.

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 4.oktober 2019.

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no). Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.