Tilbake til kurs

Gravplasspraten: Verneplan for gravplasser

05.12.2022-05.12.2022 | 1000 plasser, 96 pƄmeldt

Gravplasser er i en særstilling som kulturminne. De forteller historier om samfunn, slekter og enkeltmennesker. Men gravplassene er i kontinuerlig bruk gjennom nye gravlegginger, gravminner som fjernes og nye gravminner kommer til. Det må være et vernearbeid på gravplassen som vurderer hva som har verneverdi og hvilke strukturer og elementer som skal tas vare på videre. Gravplassrådgiveren utga i 2018 – Verneplan for gravplass Veileder. Denne vil være utgangspunktet for webinaret.

Det er den lokale gravplassmyndigheten som står nærmest til å vurdere om områder av gravplassen eller enkelte gravminner skal vernes. Lokal gravplassmyndighet kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal vernes etter gravplassforskriften § 27.

Men hvordan starte – hva skal vernes – hvor mye bør vernes?
Fagsjef gravplass Åse Skrøvset er gjest i Gravplasspraten og vil hjelpe dere på vei mot en verneplan.

 

Målgruppe: Kirkeverger, avdelingsledere gravplass, kirketjenere og gravplassarbeidere.

Programleder: Spesialrådgiver Carsten Furuseth (KA)

Gjest: Åse Skrøvset – fagsjef gravplass, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Dato og tid: Mandag 5.desember kl. 12.30-13.30

Varighet: 1 time

Pris: Webinaret er gratis.

 

Tilgang og opptak:
Tilgang til Gravplasspraten sendes ut pr. e-post i forkant av webinaret. Gravplasspraten holdes gjennom plattformen Crowdcast og alle deltakere får tilgang til opptak i 30 dager. Crowdcast krever ingen forhåndsinstallert programvare, men du må registrere deg/logge inn. Vi anbefaler visning av webinaret i Google Chrome. Sørg for at du logger deg på utenfor Kirkepartner/andre nettverksløsninger.

 

Påmeldingsfrist: Mandag 5. desember 2022 kl. 09.00

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt.
Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt med kurskoordinator Anja Høiby-Nikolaisen (kurs@ka.no). 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.