Tilbake til kurs

Fagdag om likestillings-, inkluderings- og mangfoldsarbeid i Dnk

08.02.2022-08.02.2022 | 350 plasser, 322 pƄmeldt

E-post med informasjon om fagdagen og lenke til arrangementet ble sendt til alle påmeldte mandag 7. februar. Dersom du ikke har fått denne, eller ikke har rukket å melde deg på, kan du likevel se sendingen fra tirsdag 8. februar klokken 09:00 ved å klikke her.

Fagdag om likestillings-, inkluderings- og mangfoldsarbeid i Den norske kirke som arbeidsplass (nå oppdatert med program!)

Det sentrale OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke og Kirkerådet ønsker velkommen til digital fagdag tirsdag 8. februar.

På grunn av uklar smittesituasjon har vi valgt å gjøre fagdag om likestilling-, inkludering og mangfold til et digitalt webinar. Tariffsamlingen som var berammet til 9. februar er utsatt på ubestemt tid.

Tid: Tirsdag 8. februar fra kl. 9.00 til kl. 13.00

 

Program:

Tidligere NRK-journalist og debattleder Erik Wold vil lede oss gjennom fagdagen. Programmet sendes fra Bøler kirke i Oslo.

09:00 Vi setter tonen for dagen

Erik Wold sammen med kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen og preses Olav Fykse Tveit som leder koordineringsgruppa for Den norske kirkes likestillings-, inkluderings- og mangfoldsarbeid.

Hva sier loven? Hvordan jobbe med dette i praksis?

Kurs ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. (Økten inneholder også en pause)

Møt Salamatu Kamara, programleder i NRK Supernytt 

10:55 Pause 10 min

Universell utforming 

Paneldebatt under ledelse av Erik Wold

Tema: Å være en rekrutterende arbeidsplass for alle - mangfold som virker

12:00  Pause 15 min

12:15 Smakebiter av kunnskaps- og holdningsskapende arbeid  

 • LHBT-utvalgets arbeidslivskurs
 • Fra store ord til daglig arbeidsliv – praktisk arbeid i et prosti
 • Info om e-læringskurs og varslingssystem
 • Partenes ansvar for LIM-arbeidet

   

Målgruppe: Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud på alle nivå.
Dette blir et viktig møtepunkt for alle som har oppgaver knyttet til personalledelse, arbeidsmiljø, medbestemmelse og medvirkning.

Aktuelle deltakere fra rettssubjektet Den norske kirke bes prioritere deltakelse på denne fagdagen, men vi trenger aktiv påmelding fra den enkelte (se lenke under). Dette for å holde oversikt over hvem som deltar, utsending av informasjon m.m.

Samtidig inviterer vi arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud i fellesrådene til likeverdig deltakelse.

Vi legger opp en digital fagdag med ulike innholdsbiter i form av foredrag, debatt og interaksjon gjennom aktiviteter.

På fagdagen får du blant annet med deg dette:

 • Kursing ved Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Paneldebatt: Å være en rekrutterende arbeidsgiver
 • Smakebiter av kunnskaps- og holdningsskapende arbeid

                   

Påmeldingsfrist: 7. februar 2022 klokken 12:00

Nærmere informasjon med lenke til webinar sendes ut til påmeldte etter dette.

Pris: Gratis.

Om påmeldingsskjemaet: Når du åpner påmeldingslenken er det to ting som er viktig å huske på:

 1. Det er standard i påmeldingsskjemaet at fakturainformasjon er obligatoriske felter. Disse feltene må derfor fylles inn, men informasjonen vil ikke benyttes i forbindelse med dertte kurset ettersom det ikke skal sendes avmeldingsgebyr. 
 2. I selve påmeldingsskjemaet (under emnet "deltakere") er det viktig at du oppgir i hvilken kapasitet du er påmeldt kurset. Det kan du gjøre i feltet «Stilling».
  • Arbeidsgivere bruker dette feltet til å opplyse om sin stillingstittel (f.eks. prost, personalsjef etc).
  • Tillitsvalgte og verneombud bruker dette feltet til å opplyse om sitt verv (f.eks. lokal tillitsvalgt i NN prosti, hovedverneombud i NN bispedømme etc)

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Mer informasjon:
Spørsmål om fagdagen kan rettes til kursutvalget v/Anna Grønvik i Presteforeningen, Ingrid B. Tenfjord i KA, Maude Hals i Kirkerådet eller Thore Wiig Andersen  i Fagforbundet .

Praktiske spørsmål kan rettes til kurskoordinator Sunniva Opsahl.

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.