Tilbake til kurs

Kirketjenerskolen 1, 2 og 3

 

Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer (del 1), særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk (del 2) og møte med mennesker (del 3).

 

Kirketjenerskolens tre deler kan tas i den rekkefølge man selv ønsker.

Kirketjenerskolen 1 - kirketjeneren som vaktmester Les mer.
Kirketjenerskolen 2 - kirketjeneren som ivaretaker Les mer.
Kirketjenerskolen 3 / Møte med mennesker
- kirketjeneren og staben i møte med mennesker Les mer.

 

Målsetting:

Kirketjenerskolen skal gi kirketjenere grunnleggende faglig kompetanse innenfor sitt ansvarsområde.

 

Målgruppe:

Kursopplegget er primært innrettet mot kirketjenere, men vil også være åpent for andre kirkelig tilsatte eller personer som kan tenke seg en fremtidig tjeneste som kirketjener.

Målgruppen for Kirketjenerskolen 3 er gravferdstilsatte, kirketjenere, gravplassansatte, kontortilsatte, klokkere og andre interesserte.

 

Organisering:

Kirketjenerskolen 1 og 2 skal i løpet av høsten inn på en ny digital læringsplattform som vil være administert av OU. 
Kirketjenerskolen 3 holdes hovedsakelig lokalt i fellesrådet/menighetsrådet/prostiet.

 

Lønn:

Ifølge Hovedtariffavtalen for Den norske kirke skal

  • en kirketjener (stillingskode 5137) som har gjennomført og fått godkjent alle tre delene av Kirketjenerskolen lønnes tilsvarende fagarbeider (lønnsgruppe 2).
  • en kirketjener (stillingskode 5137) som har fullført både Kirketjenerskolen og Gravplasskolen gis et ytterligere tillegg på kr. 5000,- 
  • en fagarbeider (stillingskode 5124) som har fullført Kirketjenerskolen gis et tillegg på kr.10 000,-

 

Mer informasjon:

Kirketjenerskolen drives av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.
For mer informasjon om Kirketjenerskolen, oppmelding og stipendordninger mm. kan du besøke Kirketjenerskolens hjemmesider her.