Tilbake til kurs

Sammen om å lede (Hamar)

Sted: Scandic Lillehammer Hotel

25.10.2023-26.10.2023 | 50 plasser, 49 pƄmeldt

 

Målet med Sammen om å lede er å bygge en felles ledelseskultur i lokalkirken og fremme samarbeid. I 2023 og 2024 skal den nye varianten av kurset, som ble arrangert første gang i 2006, igjen avholdes i alle bispedømmene. Kurset i Hamar bispedømme holdes 25.-26.oktober 2023.

 

Kursinnhold:

Kurset består av tre deler:

  1. En organisasjonskultur som løfter oss
  2. Ledelse i arbeidsgivers sted: Roller og samspill
  3. Kirken som samfunnsaktør: Sammen om å lede i praksis

Målet er å gi kursdeltakere flere verktøy for å skape god ledelseskultur og samhandling i lokalkirken. Kurset vil bestå av en blanding av foredrag, casearbeid og refleksjonstid i fellesskap og i mindre grupper.

Programmet vil endres litt fra sted til sted, ettersom hva bispedømmet selv ønsker å ha av opplegg før eller etter selve kurset. Men hvert Sammen om å lede-kurs går fra lunsj en dag til lunsj den neste, med en hyggelig middag på kvelden den første dagen.

Målgruppe: Alle proster og kirkeverger, samt sentral stab på bispedømmekontorene.

Tid: 25.-26.oktober 2023.
Sammen om å lede har oppstart med lunsj onsdag 25.oktober kl. 11.30 og avslutter med lunsj torsdag 26.oktober kl. 11.30. 
Etter lunsj 26.oktober vil det holdes eget møte for prostene i regi av bispedømmet. 

Sted: Scandic Lillehammer Hotel, Turisthotellvegen 6, Lillehammer.
Her finner du hotellets hjemmesider med kart og annen praktisk informasjon.

Arrangør:
Sammen om å lede er et samarbeid mellom Bispemøtet, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og KA. Kursinnholdet er nyutviklet i år, av en komite bestående av Steinar Skomedal (stiftsdirektør i Nidaros), Mette Svanes (kirkeverge i Bergen), Tor Bjørn Andresen Osberg (prost i Vestre Borgesyssel), Ann-Magrit Austenå (fagdirektør i Kirkerådet), Harald Askeland (fagdirektør i KA) og Jens A. Bjelland (spesialrådgiver i KA).

Pris:
Deltakeravgiften for proster/sentral stab på bispedømmekontorene er kr. 3600,- eks.mva.
Deltakeravgiften for kirkeverger er subsidiert av OU1-midlene og er kr. 2600,- eks. mva. 

Deltakeravgiften inkluderer kurs med lunsj og pauseservering begge dager, samt én middag og én overnatting m/frokost.
Det bestilles middag og overnatting til alle deltakere, dersom det ikke gis annen beskjed ved påmelding. Det gis ingen reduksjon i deltakeravgiften ved uteblivelse fra middag og/eller overnatting, 

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres avmeldingsgebyr (500,-).
Ved avmelding siste 5 dager før kurs, faktureres deltakeravgiften i sin helhet. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 8. september 2023

Påmeldingsfristen er utløpt og den elektroniske påmeldingen er stengt. 
Dersom du ønsker å melde deg på kurset, kan du ta kontakt med Anja Høiby-Nikolaisen

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.