Tilbake til kurs

Brannvernlederkurs

 

KA har utarbeidet et eget brannvernlederkurs for kirkelige ansatte.

Kurset skal gjøre de kirkelige ansatte i stand til å imøtekomme de krav som brannvernloven krever, samt etablere en god og praktisk brannsikkerhet i kirkebyggene. Kurset er begrenset til en dag.

 

Kursinnhold:

1. Kort om kirkebrann

   - Årsaker til kirkebrann

2. Brannteori

   – Hvordan starter og utvikler en brann seg?

3. Hvordan forebygge brann?  

   – Praktiske råd og tips

4. Ansvar og rollefordeling

   – Hvordan forstå og innfri krav i ny brannvernforskrift?

5. Hvordan gjennomføre en risikovurdering?

6. Hvordan begrense skadene ved brann?

   – Tekniske og praktiske tiltak.

   – Passiv brannsikring og automatiske slokkeanlegg

 

 

Hvis dere ønsker et utvidet sikkerhetskurs, som også inneholder tyverisikkerhet, kan KA skreddersy et kurs til dere.

 

Pris:

kr. 1 675 + mva. pr. time / kr. 9 300 eks. mva. pr. kursdag for KAs medlemmer.

For reisetid betales medgått tid inntil 5t. pr reise (t/r) pr dag - timepris kr. 950 eks. mva.

I tillegg faktureres reise- og evt. oppholdsutgifter.

 

Kontaktinformasjon og kursbestilling:

Ta kontakt med fagansvarlig for brann- og tyverisikkerhet Ingrid Staurheim for mer informasjon og kursbestilling.

Epost: ingrid.staurheim@ka.no  

Telefon: 980 68 304